Uczestnicy zimowiska pod stałym nadzorem wychowawców

Data: 14-01-2014 r.

Wychowawca podczas zimowiska w szczególności zapewnienia bezpieczeństwo uczestnikom oraz sprawuje nad nimi opieki w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych. Nie może pozostawić dzieci bez opieki dając im tzw. „czas wolny”. Uczestnicy zimowiska nie powinni także samodzielnie wychodzić poza teren obiektu.  

Wychowawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku, w tym podczas:
  • organizowanych dzieciom gier i zabaw ruchowych,
  • zajęć z gier zespołowych (dostosowanie ich do wieku, stanu zdrowia i możliwości dzieci),
  • zajęć kulturalno-oświatowych (organizowanie dyskotek i innych imprez stosownie do wieku dzieci, nadzorowanie ich przebiegu i kontrolowanie czy na teren nie weszły osoby niepożądane, czy nie występuje problem z alkoholem, narkotykami, papierosami),
  • zajęć higieniczno-porządkowych (przestrzeganie zasad obsługi urządzeń elektrycznych),
  • poruszania się po drogach, w czasie wycieczek pieszych, autokarowych, górskich.

Do obowiązków wychowawcy podczas zimowiska należy:
  1. zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku. W szczególności powinien on zwrócić uwagę na informacje o stanie zdrowia dziecka, np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny, okulary. Rodzice zobowiązani są podać wszystkie informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecku w czasie pobytu na zimowisku lub obozie. Jeżeli w trakcie wypoczynku dziecko zachoruje, dozna urazu, będzie leczone, to wszystkie te informacje muszą być wpisane do karty kwalifikacyjnej. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do powiadomienia rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji ich dziecka,
  2. prowadzenie dziennika zajęć. Dziennik zajęć prowadzi każdy wychowawca grupy. Ma obowiązek zapisać w nim listę uczestników, tygodniowe plany pracy, treść zajęć realizowanych każdego dnia i uwagi o ich realizacji. Systematyczne prowadzenie zapisów umożliwia kierownikowi kontrolowanie wykonywania obowiązków przez wychowawców i sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem uczestników wypoczynku,
  3. opracowanie planów pracy wychowawczej grupy,
  4. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
  5. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33366 )
Array ( [docId] => 33366 )