Uczniowie niepełnosprawni powinni mieć opiekę w drodze do i ze szkoły

Autor: Bożena Winczewska
Data: 27-06-2014 r.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. O bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i powracającego do domu po zajęciach w szkole powinni zadbać jego rodzice, którzy z mocy prawa sprawują opiekę nad dzieckiem.

Pozwalając, by dziecko niepełnosprawne samo wracało do domu po zajęciach w szkole rodzice narażają je nie tylko na zaczepki innych uczniów, ale także na niebezpieczeństwo. Jeśli w drodze do domu zdarzy się wypadek, zwłaszcza, że uczeń do domu jedzie rowerem i nie wiadomo czy korzysta z chodnika czy jezdni, podstawową kwestią będzie ustalenie, kto poniesie za to odpowiedzialność. Współdziałanie szkoły i rodziców w sprawie opieki jest obowiązkiem szkoły i powinno prowadzić do takich ustaleń, które zapewniają bezpieczeństwo uczniom zarówno w czasie zajęć organizowanych przez szkołę jak i w drodze do i ze szkoły.

Opieka nad uczniami po wyjściu ze szkoły – zgodnie ze statutem

Sposób, w jaki szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom, powinien wynikać ze statutu. Możliwość wystąpienia różnych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dziecka po wyjściu ze szkoły powoduje, że w statucie określa się także warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo po zakończonych zajęciach, na przykład obowiązek przyprowadzania i odbierania ze szkoły uczniów przez rodziców lub osoby przez nie upoważnione, składania oświadczeń przez rodziców, którzy decydują się na samodzielny powrót dziecka ze szkoły.

Rodzice składają oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za dziecko

O obowiązku składania przez rodziców oświadczeń o przejęciu odpowiedzialności za dzieci samodzielnie wychodzące do domu po zajęciach w szkole rodzice powinni być powiadomieni na początku roku szkolnego. Dla własnego bezpieczeństwa dyrektor powinien wyegzekwować od rodziców wszystkich uczniów opuszczających samodzielnie szkołę, a tym bardziej szkołę specjalną dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, złożenie na piśmie oświadczenia, że za ich zgodą dziecko samo wychodzi ze szkoły i że ponoszą za nie w tym czasie całkowitą odpowiedzialność.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35189 )
Array ( [docId] => 35189 )

Array ( [docId] => 35189 )