Wypadek ucznia – co wolno nauczycielowi, gdy nie można skontaktować się z rodzicami?

Autor: Wysocka Marta
Data: 06-12-2016 r.

Jeśli w przedszkolu lub szkole zdarzy się wypadek, to pogotowie powinien wezwać ten pracownik, który powziął wiadomość o zdarzeniu. W przypadku wezwania pogotowia lekarz może zadecydować o konieczności przewiezienia do szpitala – kto wówczas sprawuje opiekę nad dzieckiem i co zrobić, gdy nie można skontaktować się z rodzicami?

Pracownik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia dziecku opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela pierwszej pomocy. O każdym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić rodziców – jednak jak należy postępować, gdy kontakt z nimi okazuje się niemożliwy, a stan dziecka wymaga przewiezienia do szpitala albo wyrażenia zgody na badanie lub zabieg?

Nauczyciel jedzie z dzieckiem do szpitala

W przypadku wezwania karetki pogotowia do ucznia, jeżeli lekarz pomocy doraźnej zadecyduje o konieczności przetransportowania dziecka do szpitala, to lekarz lub ratownik medyczny przejmuje opiekę nad dzieckiem na czas transportu do szpitala. Nie oznacza to, że szkoła/przedszkole przestaje sprawować opiekę nad uczniem. Do szpitala musi pojechać także opiekun faktyczny dziecka, czyli pracownik placówki.

Podczas pobytu dziecka w przedszkolu lub szkole opiekunem faktycznym dziecka pozostają pracownicy. Opiekun faktyczny dziecka do czasu przybycia rodzica lub opiekuna prawnego musi być obecny w podmiocie leczniczym (szpitalu), do którego zostaje przewieziony uczeń.

Nauczyciel może wyrazić zgodę na badanie…

Poważne wątpliwości powstają w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie badania, które zgodnie z prawem wymaga wyrażenia zgody przez opiekunów prawnych dziecka. W takim przypadku, jeżeli badanie jest niezbędne, zgodę może wyrazić opiekun faktyczny dziecka, a takim jest dyrektor przedszkola czy szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik przedszkola/szkoły.

 …tylko gdy nie wiąże się ono z ryzykiem

Opiekun faktyczny dziecka nie jest upoważniony do wyrażania zgody na wszelkie badania. Zgoda pracownika może odnosić się do badania podstawowego oraz ewentualnie tych badań dodatkowych, których ryzykowność jest niska lub praktycznie żadna.

Jeżeli nie masz pewności, jakiemu badaniu ma zostać poddane dziecko – upewnij się, że jest to badanie podstawowe, a z jego przeprowadzeniem nie wiąże się ryzyko dla zdrowia dziecka.

W skrajnym wypadku zadecyduje lekarz

Lekarz może wykonać badanie bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego. Jednak innych świadczeń zdrowotnych może udzielić jedynie w sytuacji, gdy zwłoka groziłaby dziecku niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

STANOWISKO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Jeżeli zachodzi potrzeba badania osoby małoletniej, zgodę na przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun faktyczny. Do czasu przybycia rodziców lub opiekunów prawnych opiekę faktyczną nad uczniem w karetce oraz w podmiocie leczniczym sprawuje dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik (stanowisko MEN w sprawie działań szkoły w sytuacji zabrania przez karetkę do szpitala poszkodowanego lub chorego ucznia, pismo z 29 czerwca 2016 r. 3689/2016)

Marta Wysocka Specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39802 )
Array ( [docId] => 39802 )