Wyznaczenie pracownika do udzielania pierwszej pomocy – zadanie dyrektora

Data: 31-03-2015 r.

Dyrektor przedszkola musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za pierwszą pomoc w placówce. Imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego takiej osoby powinny być powszechnie znane.

Dyrektor powinien obowiązkowo wyznaczyć i skierować na przeszkolenie pracownika (lub pracowników) odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy innym pracownikom w przedszkolu (jeżeli nie ma pielęgniarki również wychowankom). Jest to obowiązek, który dotyczy każdego pracodawcy, nie tylko przedszkoli.

Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy jest uznaniową decyzją dyrektora, stanowiącą przejaw realizacji przysługujących mu uprawnień kierowniczych. Swoją decyzję dyrektor opiera na samodzielnej ocenie przydatności danego pracownika do udzielania pierwszej pomocy. Po wytypowaniu odpowiedniej liczby osób dyrektor powinien poinformować je o swoim zamiarze. Istnieje bowiem możliwość, że wytypowany pracownik nie będzie miał predyspozycji do podjęcia odpowiednich działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wyznaczenie pracownika nie wymaga stosowania porozumienia czy wypowiedzenia zmieniającego. Wystarczy zarządzenie dyrektora.

Wyznaczenie tylko jednego pracownika może okazać się niewystarczające np. w sytuacji jego nieobecności z powodu choroby. Powinno się zatem wyznaczyć co najmniej dwie osoby, np. jedną wśród nauczycieli i jedną wśród pracowników niepedagogicznych. Warto, aby grafiki ich dyżurów się ze sobą nie pokrywały właśnie po to, aby zawsze w przedszkolu była obecna jedna z nich.

Dyrektor powinien również poinformować osoby zatrudnione w przedszkolu o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Taka informacja musi obejmować imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. Warto, żeby kartka z danymi takiej osoby była wywieszona w widocznym miejscu w przedszkolu.

Opisane zasady dotyczą również przedszkoli niepublicznych.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36827 )
Array ( [docId] => 36827 )

Array ( [docId] => 36827 )