Zasady korzystania z telefonów komórkowych określa statut szkoły

Data: 26-03-2015 r.

W statucie szkoły powinny być określone zasady korzystania z telefonów komórkowych. Statut może zabraniać korzystania z telefonów oraz uprawnienie zarekwirowania telefonu przez nauczyciela. Dokumenty w szkole powinny także określać opracowane dla nauczycieli zasady postępowania z zarekwirowanymi urządzeniami . Dyrektor szkoły zapoznaje z regulacjami uczniów oraz rodziców.

Jedną z kwestii, którą musi regulować statut szkoły są warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki (§16b ust. 2 pkt 4, §18b ust. 2 pkt 4, §19 ust. 2 pkt 4, 19 ust. 2 pkt 4, 21 ust. 2 pkt 4 rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół). Dyrektor szkoły może ustalić z radą pedagogiczną zasady zgodnie z którymi dla nauczycieli przewidziane będzie prawo skonfiskowania telefonu należącego do ucznia nieprzestrzegającego postanowień statutu. Konieczne jest jednak, aby oprócz prawa do konfiskaty wskazywały również na zakres związanych z tym uprawnień nauczycieli oraz sposób odebrania telefonu z depozytu.

Uprawnienia dla nauczycieli określają dokumenty w szkole

Postępowanie nauczyciela egzekwującego od ucznia pożądane zachowania związane z korzystaniem z telefonu komórkowego musi być zgodne z warunkami na które wskazuje statut szkoły. Oznacza to, że uczeń musi wiedzieć, za jakie zachowanie grozi mu konfiskata telefonu, co dzieje się z zarekwirowanym urządzeniem i w jaki sposób będzie mógł go odzyskać.

Co do zasady dla nauczycieli przewiduje się prawo odebrania uczniowi telefonu po jego uprzednim wyłączeniu. Telefon powinien znajdować się w widocznym dla ucznia miejscu aż do końca lekcji, a o zdarzeniu należy poinformować dyrektora szkoły. Nauczyciele nie mogą przetrzymywać urządzeń należących do uczniów bez zgody i wiedzy rodziców, dlatego po zakończeniu zajęć urządzenia lepiej jest oddawać. Dyrektor szkoły musi również pamiętać, że decydując się na wprowadzenie zasady przechowywania telefonów w depozycie szkoła ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, np. uszkodzenie lub kradzież urządzenia.

Nauczyciel nie ma prawa przeglądać zawartości komórki

Dokumenty w szkole mogą stanowić o prawie do zarekwirowania telefonu, ale nauczyciel nie może odmówić uczniowi prawa do wyłączenia urządzenia. Należy jednak pamiętać, że nawet gdy uczeń nie skorzystał z tego prawa, przeglądanie zawartości telefonu jest dla nauczycieli niedopuszczalne. Sprawdzanie zawartości telefonu komórkowego należącego do ucznia stanowi naruszenie prawa do prywatności i może być ukarane przez dyrektora szkoły

Nie ulega także wątpliwości, że nawet w sytuacji, w której telefon komórkowy został zarekwirowany w zgodzie z postanowieniami statutu, przeglądanie jego zawartości przez osoby trzecie stanowi naruszenie prawa do prywatności i jako takie jest niezgodne z prawem.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36795 )
Array ( [docId] => 36795 )

Array ( [docId] => 36795 )