Zajęcia na basenie prowadzi tylko nauczyciel wychowania fizycznego

Data: 10-01-2013 r.

Dyrektor szkoły nie może zobligować nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wychowawcy klasy do prowadzenia zajęć na basenie. Zajęcia w wodzie może prowadzić tylko nauczyciel wychowania fizycznego, który jest odpowiednio przygotowany do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

Organizowanie zajęć na pływalni jest dobrym pomysłem niezależnie od wieku uczniów. Dyrektor szkoły wyrażający zgodę na taką formę przebiegu zajęć lekcyjnych musi jednak zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Przede wszystkim, jedyną osobą, która może prowadzić lekcje na basenie jest nauczyciel wychowania fizycznego posiadający uprawnienia instruktora. Oprócz tego ważna jest liczba uczniów w grupie oraz obecność wykwalifikowanego ratownika.

Na zajęciach: nauczyciel wychowania fizycznego i ratownik

Jeżeli zajęcia na basenie są organizowane w ramach wychowania fizycznego, to najczęściej uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Nauczyciel ten jest przygotowany do prowadzenia zajęć na pływalni, ale nie zmienia to faktu, że uczniowie nie mogą wejść do wody, jeżeli na pływalni nie będzie obecny ratownik. Kwestię tę reguluje załącznik nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. nr 57, poz. 358).

Dyrektor szkoły nie może zobowiązać do prowadzenia zajęć na basenie

W związku z tym, że do prowadzenia zajęć na basenie konieczne jest posiadanie uprawnień, dyrektor szkoły nie może zobowiązać nauczyciela lub wychowawcy do aktywnego uczestnictwa w nich. Organizacja takich zajęć, również w formie całodniowej wycieczki na pływalnię czy do Aquaparku jest możliwe, ale pod warunkiem zapewnienia uczniom odpowiedniej opieki. Należy przy tym pamiętać, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego może mieć pod swoją pieczą nie więcej niż 15 uczniów. Jeżeli grupa jest liczniejsza – opiekunów musi być więcej (Rozporządzenie w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne § 15 pkt 3 lit c).

Podstawa prawna

Załącznik nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. nr 57, poz. 358 z późn. zm).

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne § 15 pkt 3 lit c.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29838 )
Array ( [docId] => 29838 )

Array ( [docId] => 29838 )