10 sposobów naprawczych, gdy istnieje ryzyko niezrealizowania podstawy programowej

Autor: Lucyna Gromiec
Data: 08-12-2015 r.

Jeśli dyrektor szkoły zauważy ryzyko niezrealizowania podstawy programowej, powinien rozpocząć działania naprawcze, a także wspomóc nauczycieli w realizacji ich zadań. Warto więc przeanalizować sytuację w szkole, także pod kątem dłuższych nieobecności nauczycieli.

Sposoby naprawcze na zrealizowanie podstawy programowej

Kiedy realizacja podstawy programowej jest zagrożona, przykładowymi sposobami wyjścia z trudnej sytuacji mogą być:

1) efektywny sposób organizacji zastępstw w szkole,

2) modyfikowanie szkolnych zestawów programów nauczania,

3) zatrudnianie nauczycieli na umowę na zastępstwo,

4) wykorzystanie doraźnych zastępstw płatnych,

5) złożenie wniosku przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego o przydzielenie dodatkowo nie więcej niż 3 godzin tygodniowo dla danego oddziału w danym roku szkolnym – w celu nadrobienia zaległości np. z lat poprzednich,

6) łączenie treści łatwiej przyswajalnych w jeden temat – zadania nauczycieli,

7) korygowanie i wykorzystywanie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

8) opracowanie procedur obowiązujących przy realizacji planów ramowych czy podstaw programowych,

9) odpowiednie wydawanie zarządzeń,

10)  umieszczenie w planie nadzoru pedagogicznego treści odnoszących się do systematycznego kontrolowania realizowanych godzin.

Dyrektor powinien sprawdzać realizację podstawy programowej

Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru może sprawdzić realizację podstawy programowej poprzez m.in.:

Analiza podstawowych aktów prawnych regulujących zakres wdrażania i realizacji podstawy programowej, jak również konieczności jej monitorowania, pozwala na wyłonienie obszarów i działań monitorowania. Warto zastanowić się, co z punktu widzenia danej szkoły sprawia najwięcej problemu, dokonać selekcji i zaplanować działania.

Lucyna Gromiec

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38172 )
Array ( [docId] => 38172 )

Array ( [docId] => 38172 )