Do 31 marca rodzice muszą podjąć decyzję dotyczącą kontynuowaniu nauki przez ich dzieci w klasie I

Data: 26-01-2016 r.

Rodzice dzieci urodzonych w 2009 r., które rozpoczęły naukę jako sześciolatki w roku szkolnym 2015/2016, mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki w I klasie również w kolejnym roku szkolnym. Taki wniosek mogą złożyć do dyrektora szkoły. W praktyce częstość podejmowania decyzji o pozostawieniu dziecka w I klasie może zależeć od podejścia dyrektorów i nauczycieli, ich sugestii i opinii.

Nowa organizacja nauki dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej

Organizacja nauki uczniów klas I i II szkoły podstawowej musi być na nowo przeanalizowana przez dyrektorów szkół. W związku z tym muszą wziąć pod uwagę decyzję rodziców uczniów klas I i II szkoły podstawowej co do dalszej nauki ich dzieci – wniosek muszą złożyć do 31 marca br. Taki wniosek mogą złożyć według własnego wyboru do dyrektora szkoły:

 • podstawowej, do której dziecko uczęszcza,
 • podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
 • podstawowej innej niż wymienione wyżej,
 • podstawowej niepublicznej.

Nie ma ustalonego wzoru wniosku, ale najważniejsze, żeby znalazła się na nim informacja, jaka jest decyzja rodziców wraz z podpisem. W zależności od wybranej szkoły różne będą zasady przyjęcia i dalsze skutki podjętej decyzji.

Konsekwencje złożenia wniosku do szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza:

 • od 1 września 2016 r. dziecko kontynuuję naukę w klasie I szkoły podstawowej,
 • nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017,
 • do końca roku szkolnego 2015/2016 dziecko kontynuuje naukę w klasie I, ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II, nie otrzymuje również świadectwa szkolnego promocyjnego,
 • dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi zgodę na przyjęcie go w trakcie roku szkolnego – jeżeli tak się stanie dyrektor lub osoba kierująca placówką informuje o tym dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
 • w przypadku nieprzyjęcia dziecka do wychowania przedszkolnego kontynuuje w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Konsekwencje złożenia wniosku do szkoły podstawowej innej niż ta, do której uczeń uczęszcza oraz innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka:

 • rodzice powinni powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza o złożeniu wniosku,
 • przyjęcie ucznia na rok 2016/2017 następuje w drodze zwykłej rekrutacji,
 • do końca roku szkolnego 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I, ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego,
 • dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego – jeżeli tak się stanie dyrektor lub osoba kierująca placówką informuje o tym dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
 • w przypadku nieprzyjęcia dziecka do wychowania przedszkolnego kontynuuje ono w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38463 )
Array ( [docId] => 38463 )

Array ( [docId] => 38463 )