Dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora szkoły

Data: 17-09-2013 r.

CKE opublikowała komunikat, w którym określono obowiązki dyrektora szkoły, związane z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014. Dyrektor szkoły musi zapewnić odpowiednie warunki uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pod koniec sierpnia CKE opublikowała informacje na podstawie których dyrektor szkoły zadba o dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w kwietniu.

Terminy dostarczenia dokumentów do dyrektora szkoły

Jeżeli uczeń ma przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach przystosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych, to w terminie do 15 października do dyrektora szkoły musi trafić opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydana przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (w tym poradnia specjalistyczna).

Terminy, których musi dotrzymać dyrektor szkoły

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna mają prawo przystąpienia do egzaminu w warunkach przystawianych do indywidualnych potrzeb. Jednak aby było to możliwe, wypełnione muszą być obowiązki dyrektora szkoły.

Do 25 listopada dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom ucznia, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna informację o możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu. Rodzice lub uczeń muszą dostarczyć do dyrektora szkoły oświadczenie o chęci skorzystania lub rezygnacji z przysługujących dostosowań. Oświadczenie powinno trafić do rąk dyrektora szkoły w terminie do 30 listopada.

Uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi przysługuje prawo skorzystania z dostosowań adekwatnych do poszczególnych niepełnosprawności. Dyrektor szkoły musi w tej kwestii porozumieć się z dyrektorem właściwej komisji egzaminacyjnej. Porozumienie musi mieć formę pisemną.

Do 31 grudnia dyrektor szkoły musi zgłosić dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej konieczność opracowania materiałów egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródło: Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30073 )
Array ( [docId] => 30073 )