Dyrektor szkoły nie może narzucić uczęszczania na religię lub etykę

Data: 20-09-2013 r.

Zajęcia z religii i etyki nie są obowiązkowe i dyrektor szkoły nie może narzucić obowiązku uczęszczania na którekolwiek z nich. Jeżeli uczeń nie będzie uczestniczył w tych zajęciach, do dyrektora szkoły musi trafić oświadczenie rodziców lub ucznia – jeżeli jest pełnoletni.

Religia i etyka nie są przedmiotami obowiązkowymi, dlatego dyrektor szkoły nie może nakazać uczestniczenia w nich, nawet jeżeli w szkole istnieje możliwość wyboru jednych z nich (§2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych). Zarówno dla dyrektora szkoły, jak i dla nauczycieli oznacza to konieczność takiej organizacji pracy szkoły, aby zagwarantowane zostało bezpieczeństwo uczniów, którzy na lekcje religii i etyki nie uczęszczają.

Dyrektor szkoły potrzebuje oświadczenia rodziców lub ucznia


Uczniowie, którzy w danym semestrze nie będą uczęszczali na zajęcia z religii oraz etyki muszą dostarczyć do dyrektora oświadczenie podpisane przez rodziców lub samodzielnie, jeżeli są pełnoletni.

Dyrektor szkoły może oczekiwać przedłożenia oświadczenia woli o uczestniczeniu w lekcjach – wówczas zajęcia będą organizowane dla uczniów, którzy je przedłożyli, albo o rezygnacji z nich – wtedy obowiązkiem dla nauczycieli będzie sprawdzanie obecności tych, którzy nie dostarczyli go do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

Takie dokumenty w szkole stanowią dla dyrektora szkoły i dla nauczycieli informację o tym, aby nie uwzględniać nieobecności ucznia podczas lekcji jako nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć.

Dyrektor szkoły powinien odpowiednio zaplanować rozkład zajęć

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły oraz komfortu dla uczniów i nauczycieli dyrektor szkoły powinien zaplanować zajęcia z religii i etyki w taki sposób, aby zajęły pierwsze bądź ostatnie miejsce w planie lekcji uczniów. Wtedy będzie istniała możliwość zwolnienia ich do domu, o ile do dyrektora szkoły trafi oświadczenie rodziców wyrażające zgodę na opuszczenie placówki. Jeżeli dyrektor szkoły zadecyduje o tym, że religia i etyka odbywają się pomiędzy zajęciami obowiązkowymi, konieczne jest umożliwienie uczniom odbywania zajęć w bibliotece lub świetlicy szkolnej, koniecznie pod nadzorem nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU nr 15, poz. 142 ze zm.);
  • §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.).

Marta Wysocka,
specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30076 )
Array ( [docId] => 30076 )