Dyrektor szkoły nie może narzucić uczęszczania na religię lub etykę

Data: 20-09-2013 r.

Zajęcia z religii i etyki nie są obowiązkowe i dyrektor szkoły nie może narzucić obowiązku uczęszczania na którekolwiek z nich. Jeżeli uczeń nie będzie uczestniczył w tych zajęciach, do dyrektora szkoły musi trafić oświadczenie rodziców lub ucznia – jeżeli jest pełnoletni.

Religia i etyka nie są przedmiotami obowiązkowymi, dlatego dyrektor szkoły nie może nakazać uczestniczenia w nich, nawet jeżeli w szkole istnieje możliwość wyboru jednych z nich (§2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych). Zarówno dla dyrektora szkoły, jak i dla nauczycieli oznacza to konieczność takiej organizacji pracy szkoły, aby zagwarantowane zostało bezpieczeństwo uczniów, którzy na lekcje religii i etyki nie uczęszczają.

Dyrektor szkoły potrzebuje oświadczenia rodziców lub ucznia


Uczniowie, którzy w danym semestrze nie będą uczęszczali na zajęcia z religii oraz etyki muszą dostarczyć do dyrektora oświadczenie podpisane przez rodziców lub samodzielnie, jeżeli są pełnoletni.

Dyrektor szkoły może oczekiwać przedłożenia oświadczenia woli o uczestniczeniu w lekcjach – wówczas zajęcia będą organizowane dla uczniów, którzy je przedłożyli, albo o rezygnacji z nich – wtedy obowiązkiem dla nauczycieli będzie sprawdzanie obecności tych, którzy nie dostarczyli go do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

Takie dokumenty w szkole stanowią dla dyrektora szkoły i dla nauczycieli informację o tym, aby nie uwzględniać nieobecności ucznia podczas lekcji jako nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć.

Dyrektor szkoły powinien odpowiednio zaplanować rozkład zajęć

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły oraz komfortu dla uczniów i nauczycieli dyrektor szkoły powinien zaplanować zajęcia z religii i etyki w taki sposób, aby zajęły pierwsze bądź ostatnie miejsce w planie lekcji uczniów. Wtedy będzie istniała możliwość zwolnienia ich do domu, o ile do dyrektora szkoły trafi oświadczenie rodziców wyrażające zgodę na opuszczenie placówki. Jeżeli dyrektor szkoły zadecyduje o tym, że religia i etyka odbywają się pomiędzy zajęciami obowiązkowymi, konieczne jest umożliwienie uczniom odbywania zajęć w bibliotece lub świetlicy szkolnej, koniecznie pod nadzorem nauczyciela.

Podstawa prawna:

 • §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU nr 15, poz. 142 ze zm.);
 • §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.).

Marta Wysocka,
specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30076 )
Array ( [docId] => 30076 )

Array ( [docId] => 30076 )