Egzaminy ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą

Data: 04-04-2013 r.

Czy uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą, egzaminy klasyfikacyjne można przeprowadzić w maju i czerwcu? Rodzice ucznia zgłaszają chęć ponownego wystąpienia o nauczanie domowe, a nie wiedzą czy dziecko ukończy dana klasę. Czy w takim przypadku muszą złożyć dokumenty przed 31 maja?

Egzaminy klasyfikacyjne uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą mogą się odbyć w dowolnym momencie roku szkolnego. Zadbać należy jedynie, by zostały przeprowadzone przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Nie ma więc problemu, aby egzaminy przeprowadzić w maju i czerwcu, jak proszą rodzice ucznia.

Zgodnie z art. 16 ust. 10 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą musi zostać złożony do 31 maja roku poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy.

Nie ma możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych, których realizacja jest zaplanowana na kolejne lata szkolne zgodnie ze szkolnymi planami nauczania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko realizujące obowiązek szkolny poza szkołą realizuje jednocześnie indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Małgorzata Celuch


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29967 )
Array ( [docId] => 29967 )

Array ( [docId] => 29967 )