Harmonogram wdrażania podstawy programowej

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 25-04-2017 r.

Od 1 września 2017 r. w szkołach będzie obowiązywała nowa podstawa programowa. Będzie ona wprowadzana stopniowo. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram wdrażania nowej podstawy programowej w poszczególnych placówkach.

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej będzie obowiązywało od 1 września 2017 r.

 

Harmonogram wdrażania podstawy programowej w poszczególnych placówkach przedstawiają tabelki:

Placówki wychowania przedszkolnego

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole, inne formy wychowania przedszkolnego

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego wchodzi od 2017/2018 (zał. nr 1 do rozporządzenia)

Ośmioletnia szkoła podstawowa

(nowa podstawa programowa stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia)

 

2017/2018

2018 /2019

2019/2020

Kl. 1

nowa podstawa programowa

Kl. 2

dotychczasowa podstawa programowa

nowa podstawa programowa

Kl. 3

dotychczasowa podstawa programowa

nowa podstawa programowa

Kl. 4

nowa podstawa programowa

Kl. 5

dotychczasowa podstawa programowa

nowa podstawa programowa

Kl. 6

dotychczasowa podstawa programowa odstawa

nowa podstawa programowa

Kl. 7

nowa podstawa programowa

Kl. 8

(brak klas)

nowa podstawa programowa

Szkoły podstawowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

nowa podstawa programowa od 2017/2018 zał. nr 3 do rozporządzenia (we wszystkich klasach)

             

Szkoły ponadpodstawowe (nowe)

 

2017/2018

2018/2019

2019/2020

202/2021

Szkoła branżowa I stopnia

(3-letnia)

nowa podstawa programowa - zał. nr 4 do rozporządzenia (sukcesywnie, począwszy od kl. I, następnie w kolejnych latach)

Szkoła branżowa II stopnia

(2-letnia)

(brak szkoły)

nowa podstawa programowa

(jeszcze nie opracowana)

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

nowa podstawa programowa - zał. nr 5 do rozporządzenia

(sukcesywnie, począwszy od kl. I, następnie w kolejnych latach)

Liceum ogólnokształcące (4-letnie)

(brak szkoły)

nowa podstawa programowa (jeszcze nie opracowana)

Technikum

(5-letnie)

(brak szkoły)

nowa podstawa programowa (jeszcze nie opracowana)

Szkoła policealna (max. 2,5 roku) - dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe

nowa podstawa programowa - zał. nr 6 do rozporządzenia

(sukcesywnie, począwszy od I semestru, następnie w kolejnych latach)

Zmiana podstawy programowej w trakcie edukacji

Z powyższego harmonogramu wprowadzania nowej podstawy programowej wynika, że w trudnej sytuacji będą roczniki uczniów dotychczasowej szkoły podstawowej, które będą musiały zmienić podstawę programową w trakcie trwania edukacji szkolnej, np. uczniowie tegorocznych klas VI szkoły podstawowej (2016/2017). W związku ze stopniowym wygaszaniem gimnazjów uczniowie ci nie będą kontynuować podstawy programowej wg dotychczasowej koncepcji w klasie I gimnazjum, bowiem 1 września 2017 r. rozpoczną realizację nowej podstawy, począwszy od klasy VII szkoły podstawowej.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40287 )
Array ( [docId] => 40287 )