Objęcie ucznia nauczaniem domowym - warunki

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 25-04-2017 r.

Rodzic ucznia, z obwodu mojej szkoły (publiczna szkoła podstawowa), przebywający za granicą złożył prośbę o wyrażenie zgody na nauczanie domowe od 1 września 2017 r. Do prośby dołączona jest opinia niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz deklaracja o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej oraz zobowiązanie do przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych. Uczeń powinien być w klasie piątej, ale poradnia sugeruje przyjęcie go do klasy czwartej. Uczeń zamieszkuje w Anglii i nigdy nie chodził do polskiej szkoły. Dołączono zaświadczenia o nauce w szkole angielskiej. Czy taki uczeń może być objęty "nauczaniem domowym", zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty?

Jeśli uczeń zostanie przyjęty do szkoły, to na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty).

Dyrektor kwalifikuje do konkretnej klasy

Przyjęcie ucznia do szkoły obwodowej następuje z urzędu. Natomiast kwalifikacji do określonej klasy dokonuje dyrektor na podstawie dokumentów,  także z uwzględnieniem  wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej. (§  12 rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw). Może przy tym uwzględnić opinię poradni, jeśli jest ona zgodna z opinią rodziców, a jednocześnie uwzględnić wiek dziecka. Obowiązek szkolny w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się wcześniej niż w polskim systemie oświaty.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40285 )
Array ( [docId] => 40285 )

Array ( [docId] => 40285 )