Objęcie ucznia nauczaniem domowym - warunki

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 25-04-2017 r.

Rodzic ucznia, z obwodu mojej szkoły (publiczna szkoła podstawowa), przebywający za granicą złożył prośbę o wyrażenie zgody na nauczanie domowe od 1 września 2017 r. Do prośby dołączona jest opinia niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz deklaracja o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej oraz zobowiązanie do przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych. Uczeń powinien być w klasie piątej, ale poradnia sugeruje przyjęcie go do klasy czwartej. Uczeń zamieszkuje w Anglii i nigdy nie chodził do polskiej szkoły. Dołączono zaświadczenia o nauce w szkole angielskiej. Czy taki uczeń może być objęty "nauczaniem domowym", zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty?

Jeśli uczeń zostanie przyjęty do szkoły, to na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty).

Dyrektor kwalifikuje do konkretnej klasy

 

Przyjęcie ucznia do szkoły obwodowej następuje z urzędu. Natomiast kwalifikacji do określonej klasy dokonuje dyrektor na podstawie dokumentów,  także z uwzględnieniem  wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej. (§  12 rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw). Może przy tym uwzględnić opinię poradni, jeśli jest ona zgodna z opinią rodziców, a jednocześnie uwzględnić wiek dziecka. Obowiązek szkolny w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się wcześniej niż w polskim systemie oświaty.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40285 )
Array ( [docId] => 40285 )