Informacje o innowacji pedagogicznej zgłasza się do SIO

Autor: Bożena Winczewska
Data: 05-08-2014 r.

Przekazanie informacji do SIO o zatwierdzonej przez kuratorium innowacji następuje poprzez wpisanie danych do tabeli U3.1., będącej tabelą wielokrotną pozwalającą opisać klasy, oddziały i uczniów z uwzględnieniem rożnych cech – tabela musi być wypełniona osobno dla każdej grupy oddziałów.

Każda szkoła dążąc do poprawy jakości pracy może wprowadzać nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, majce na celu poprawę jakości pracy szkoły. Jeżeli wypracowane rozwiązania mają charakter innowacji pedagogicznej, to konieczne jest podjęcie uchwały rady pedagogicznej oraz zgody kuratora oświaty.

Uchwała rady pedagogicznej zostanie podjęcia po uzyskaniu:

 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w innowacji pedagogicznej,
 • opinii rady szkoły,
 • w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane – pisemnej zgody autora lub zespołu autorów innowacji na jej prowadzenie w szkole.

Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem, że szkoła posiada odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zaplanowanych działań. W związku z tym, w przypadku innowacji wymagających przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody organu prowadzącego na finansowanie zaplanowanych działań. Planując rozpoczęcie innowacji pedagogicznej w szkole należy także pamiętać, że udział nauczycieli jest całkowicie dobrowolny, stąd konieczność uzyskania ich zgody.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35454 )
Array ( [docId] => 35454 )

Array ( [docId] => 35454 )