Lista podręczników – dyrektor ogłosi wykaz książek na nowy rok w wakacje

Data: 09-07-2014 r.

Nowości oświatowe, jakie wprowadziła znowelizowana ustawa o systemie oświaty zmieniają obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ogłaszania wykazu podręczników na nowy rok szkolny. Dyrektor szkoły nie musi już ogłaszać listy podręczników do połowy czerwca, ale warto, aby zrobił to przed końcem wakacji.

Ustawa o systemie oświaty nie zawiera już wymogu, aby dyrektor szkoły ogłaszał wykaz podręczników, jakie będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym do 15 czerwca roku bieżącego. Zmiany wprowadzone przez nowości oświatowe nie nakładają na dyrektora szkoły żadnego terminu, którego musi dotrzymać.

Dyrektor szkoły nie powinien czekać do września

Dyrektor szkoły nie powinien zwlekać z ogłoszeniem listy podręczników do ostatniego dnia wakacji. Opublikowanie wykazu obowiązkowych podręczników powinno nastąpić na tyle wcześnie, aby uczniowie i rodzice zdążyli je zakupić. Wcześniejsze ogłoszenie wymagań pozwoli im podjąć próbę zakupu książek używanych. Zbyt późne ogłoszenie wykazu podręczników może zdestabilizować pracę nauczycieli, którzy w pierwszych dniach września nie będą mogli prowadzić zajęć w zaplanowany przez siebie sposób.

Późniejszy termin, w jakim dyrektor szkoły ogłosi wykaz podręczników może być związany z przedłużeniem się podejmowania decyzji przez nauczycieli, którzy wybierając podręczniki również muszą uwzględnić obowiązujące nowości oświatowe.

Nowości oświatowe w zasadach wyboru podręczników

Wprowadzone nowelizacją z 30 maja nowości oświatowe ograniczają swobodę nauczycieli w wyborze podręczników. Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wskazuje, że jeżeli w jednej szkole pracuje większa liczba nauczycieli tego samego przedmiotu, to powinni oni zaproponować dyrektorowi szkoły jeden podręcznik do zajęć lub materiał edukacyjny, z którego zamierzają korzystać (art. 22ab ust.1 ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły nie pozwoli na to, aby dwóch nauczycieli tego samego przedmiotu wymagało od uczniów posiadania dwóch różnych podręczników.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35270 )
Array ( [docId] => 35270 )