Nie można dopuścić do niezrealizowania podstawy programowej

Data: 19-04-2016 r.

Realizacja podstawy programowej to obowiązek szkoły i nie wolno dopuścić do sytuacji jej niezrealizowania. Tworząc szkolne plany nauczania oraz dopuszczając do użytku w szkole programy nauczania, trzeba zadbać, aby program zawierał całość podstawy programowej kształcenia ogólnego, a plan nauczania zawierał taką liczbę godzin, która pozwoli zrealizować podstawę programową. Jeśli tak nie jest, trzeba to jak najszybciej zmienić.

Działania, gdy wystąpiło ryzyko niezrealizowania podstawy programowej

Aby zrealizować podstawę programową danego przedmiotu, mimo wystąpienia ryzyka, że mogą być problemy z jej realizacją, należy:

 
  • sprawdzić, czy do jej realizacji wliczono godziny wynikające z powtórzeń, sprawdzianów, wycieczek przedmiotowych lub udziału w wydarzeniach związanych z danym przedmiotem, np. szkolny konkurs, wizyta w muzeum/na wystawie, udział w festiwalu, przegląd filmów połączony z konkursem lub prezentacją wykorzystującą znajomość danego zagadnienia itp.,
  • wykorzystywać na zastępstwa z lekcji danego przedmiotu każdą sytuację nieobecności nauczycieli innych przedmiotów – daną lekcję może przeprowadzić każdy inny nauczyciel szkoły posiadający odpowiednie kwalifikacje (zwiększy to szansę na większą liczbę takich zastępstw),
  • sprawdzić, czy istnieją, a jeśli tak, to wykorzystać „nadwyżki” z innych zajęć edukacyjnych, z których zrealizowano podstawę programową – Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje wykorzystać je na te same lub inne zajęcia według potrzeb prowadzone w szkole lub w terenie, a biorą się z tego, że rok szkolny trwa 35–36 tygodni, a do realizacji podstawy liczy się 32 tygodnie, w klasach maturalnych zmniejsza się je relatywnie,
  • wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie dodatkowych godzin na okresowe zwiększenie liczby godzin danego przedmiotu.
Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38867 )
Array ( [docId] => 38867 )