Szkoła odpowiada za wyrównanie różnic programowych

Data: 23-02-2016 r.

Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli. Często zdarza się jednak, że uczeń w ogóle nie realizował niektórych zajęć bądź też były one realizowane, ale na różnych poziomach.

Kontynuacja zajęć albo egzamin klasyfikacyjny

Jeżeli uczeń przy zmianie szkoły trafił do oddziału, w którym odbywały się zajęcia, których nie realizował w poprzedniej szkole, dyrektor powinien zapewnić mu warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć. Powinien je zapewnić do końca danego etapu edukacyjnego. W praktyce oznacza to, że dyrektor powinien przeanalizować możliwość uczestniczenia ucznia w tych zajęciach z innym oddziałem. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, dla tego ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.

Przykład: Słuchacz szkoły dla dorosłych powinien wyrównywać różnice programowe. Został zapisany do klasy II, a w szkole, do której uczęszczał wcześniej, nie było niektórych przedmiotów w programie nauczania lub były realizowane tylko na poziomie podstawowym. Czy wyrównywanie różnic programowych dotyczy także sytuacji, w której uczeń zmieniając szkołę, zmienia poziom podstawowy z danego przedmiotu na poziom rozszerzony?

Tak, takiemu uczniowi należy ułatwić możliwość wyrównania różnic programowych i np. uczestniczenia na zajęciach z innym oddziałem.

Szkoła powinna dostosować proces kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów…

… dotyczy to zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. Nie chodzi o to, by uczniowie odbyli zajęcia realizujące podstawę programową z danego przedmiotu – uzupełnianie może polegać na czymś zupełnie innym, wg wytycznych ustalonych przez nauczyciela.

Warto w placówce stworzyć procedurę przyjmowania ucznia w trakcie roku szkolnego zawierającą protokół z uzupełniania różnic programowych.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38616 )
Array ( [docId] => 38616 )

Array ( [docId] => 38616 )