O postępach rozwojowych dziecka można informować w formie ustnej

Autor: Wysocka Marta
Data: 17-11-2015 r.

Przepisy nie nakładają na przedszkole obowiązku sporządzania pisemnej informacji na temat postępów rozwojowych dziecka. Jedynym dokumentem, do sporządzenia którego zobowiązane jest przedszkole, jest informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W przedszkolu można, ale nie trzeba przyjąć zasadę sporządzania pisemnej informacji na temat wyników obserwacji lub analiz i podsumowań dotyczących funkcjonowania dziecka. Nie jest to jednak obowiązek przedszkola wynikający z regulacji prawa oświatowego i rodzice mogą nie żądać, by takie informacje zawsze przekazywano im w formie pisemnej. Nauczyciele są natomiast zobowiązani do ustnego przekazywania informacji podczas spotkań indywidualnych.

Rozmowa o funkcjonowaniu dziecka podczas spotkania indywidualnego

Rodzice muszą zostać poinformowani o obowiązujących regułach udzielania informacji na temat postępów rozwojowych i funkcjonowania dziecka w przedszkolu. Szczegółowe zasady powinny być określone w regulaminie lub statucie przedszkola.

W regulacjach dotyczących udzielania informacji o dziecku warto wyszczególnić, w jaki sposób rodzic może umówić się na indywidualne spotkanie z nauczycielem oraz zaznaczyć, że tego typu rozmowy nie mogą być prowadzone w trakcie trwania zajęć.

Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej – do końca kwietnia

Jedyną informacją pisemną, jaką przedszkole ma obowiązek przekazać rodzicom dziecka jest informacja o gotowości dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Zgodnie z regulacjami prawa oświatowego informację tę wydaje się w terminie do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.  Rodzice nie podstaw, by żądać od dyrektora przedszkola sporządzenia i wydania dokumentu kilka miesięcy przed terminem określonym w rozporządzeniu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38069 )
Array ( [docId] => 38069 )

Array ( [docId] => 38069 )