Kształcenie specjalne może obejmować różne formy nauczania

Data: 24-08-2015 r.

Szkoła podstawowa i gimnazjum ogólnodostępne, w obwodzie których mieszka dziecko, nie mogą odmówić przyjęcia dziecka niepełnosprawnego. Są zobowiązane do zapewnienia mu kształcenia specjalnego. Natomiast szkoły integracyjne i specjalne nie mają tzw. obwodów. Jeśli rodzice ucznia z orzeczeniem złożą wniosek o przyjęcie do szkoły, to dyrektor szkoły decyduje, czy takiego ucznia przyjmie.

Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne mogą się odbywać jednocześnie

Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w porozumieniu z organem prowadzącym), ustala zasady organizacji kształcenia m.in. w formie nauczania indywidualnego. Warunkiem ewentualnej organizacji takiego nauczania jest przyjęcie ucznia do szkoły.

Przykładowo: jeśli uczeń ze stwierdzonym autyzmem oraz upośledzeniem stopnia lekkiego został skierowany do kształcenia specjalnego, a rodzice równocześnie ubiegają się o nauczanie indywidualne – kwestię rekrutacji do ucznia z niepełnosprawnością do oddziału integracyjnego należy rozpatrywać niezależnie od posiadania przez niego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Różne formy pomocy

Uczniom objętym nauczaniem indywidualnym szkoła musi także zapewnić udział w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć indywidualnego nauczania. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wskazuje się zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu.

Marzenna Czarnocka, specjalista prawa oświatowego, dyrektor placówki oświatowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37705 )
Array ( [docId] => 37705 )

Array ( [docId] => 37705 )