Od 1 marca zacieśnienie współpracy z Państwową Strażą Pożarną

Autor: Wysocka Marta
Data: 02-02-2016 r.

1 marca 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb mogą wspierać system oświaty w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany w art. 2a ustawy o systemie oświaty mają na celu umożliwienie szerszego włączania jednostek wyspecjalizowanych w ochronie ludności w realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących różnego typu zagrożeń, w szczególności zagrożenia pożarowego, prowadzonych wśród dzieci i młodzieży. Działania te mają być podejmowane głównie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej ze względu na to, że dysponują one odpowiednio przygotowaną kadrą oraz bazą materialną.

Formy współpracy mają być atrakcyjne dla dzieci i skuteczne

Celem rozszerzenia grona organów współpracujących z przedszkolami i szkołami jest umożliwienie realizowania atrakcyjnych dla dzieci działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W znowelizowanej ustawie nie doprecyzowano, co należy rozumieć pod pojęciem wspierania placówek. Z uzasadnienia projektu wynika jednak, że dyrektorzy powinni przede wszystkim korzystać z zasobów kadrowych, wiedzy oraz bazy materialnej, którą dysonują jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas organizowania interesujących z perspektywy dzieci działań edukacyjnych z zakresu prewencji i profilaktyki przeciwpożarowej.

Straż Pożarna nie zastąpi edukacji w przedszkolu

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma uatrakcyjnić i podnieść skuteczność edukacji. Należy jednak pamiętać, że wspieranie, o jakim mowa w art. 2a ust. 3 i ust 4 ustawy o systemie oświaty nie może oznaczać całkowitego zastąpienia przedszkola w realizacji treści podstawy programowej. Zgodnie z podstawą programową dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków  transportu;

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

Wymienione kompetencje powinny być kształtowane zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak również w toku codziennych sytuacjach w przedszkolu i domu, we współpracy z rodzicami dzieci. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną ma jedynie zwiększyć skuteczność działalności prowadzonej w ramach systemu oświaty.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38537 )
Array ( [docId] => 38537 )

Array ( [docId] => 38537 )