Planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty

Data: 20-11-2012 r.

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas przedstawiła propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty. Zapowiadane nowości oświatowe dotyczą wprowadzenia dotacji dla samorządów na rzecz realizacji zadań związanych z opieką przedszkolną. Opłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola mają ulec obniżeniu.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przewiduje dotacje dla samorządów na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola. Dzięki temu opłaty za przedszkole ulegną obniżeniu, co będzie znaczącym ułatwieniem dla wielu rodziców. Dzieci będą mogły spędzać w przedszkolu więcej czasu, a dodatkowa godzina będzie kosztowała symboliczną złotówkę. Oprócz tego nowości oświatowe pomogą częściowo rozwiązać problem braku miejsc w przedszkolach, a także zapewnią wszystkim dzieciom w wieku od 2 do 5 lat miejsce w placówce edukacji przedszkolnej.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty – zmiany planowane na najbliższe lata

Wprowadzanie zmian do ustawy o systemie oświaty ma trwać do września 2016 roku. Wówczas wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają mieć zapewniony dostęp do korzystania z opieki przedszkolnej.

Rodzice odczują pomoc wcześniej, bo już od września 2013 roku stopniowemu obniżaniu będą ulegały opłaty za ponadwymiarowe godziny spędzone w przedszkolu. Od września 2013 za szóstą i siódmą godzinę trzeba będzie zapłacić tylko 1 zł, od września 2014 roku 1 zł będzie kosztowała również ósma godzina. Od września 2015 każda godzina ponadwymiarowa spędzona przez dziecko w przedszkolu ma kosztować 1 zł. Te nowości oświatowe na pewno pozwolą odciążyć wiele rodzin, których dziś nie stać na dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu.

Nowości oświatowe nie odbiją się na budżetach samorządów

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada udzielanie samorządom dotacji na wydatki na każde dziecko od 2. do 5. roku życia. Samorządy nie muszą więc obawiać się nowości oświatowych, ponieważ nowe prawo nie będzie wiązało się z dodatkowym obciążeniem budżetów.

 

Dotacją będą objęte wszystkie dzieci – niezależnie od tego czy będą wychowankami placówek publicznych czy niepublicznych. W budżecie państwa na rok 2013 przewidziano 320 mln zł na dotacje edukacji przedszkolnej.

Minister Edukacji Narodowej chce, aby nowości oświatowe przyczyniły się do zwiększenia dostępności przedszkoli. Zmiany te są ważne nie tylko z perspektywy pomocy rodzicom w zapewnianiu dzieciom opieki, ale przede wszystkim ze względu na konieczność wyrównywania szans edukacyjnych.

Źródło: Komunikat MEN

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29958 )
Array ( [docId] => 29958 )