Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu dla wszystkich dzieci

Data: 07-05-2013 r.

Wiek dziecka, któremu dyrektor przedszkola musi zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną nie ma znaczenia. Zgodnie z przepisami pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi być dostępna dla każdego dziecka, u którego nauczyciel przedszkola stwierdzi taką potrzebę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być udzielona każdemu dziecku, które tego potrzebuje. Organizując ją dyrektor przedszkola nie może brać pod uwagę tylko tych dzieci, które realizują roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Sygnały dla nauczycieli – kiedy potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Dyrektor przedszkola ma obowiązek zapewnienia kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu dziecku posiadającemu opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Oprócz tego, pomoc ta powinna być zagwarantowana dzieciom u których nauczyciel przedszkola lub specjalista stwierdzi taką potrzebę.

Nauczyciel przedszkola ma obowiązek powiadomić dyrektora i potrzebie objęcia dziecka pomocą, natychmiast po stwierdzeniu, że jest ona konieczna. Sygnałem dla nauczycieli nie powinny być wyłącznie trudności edukacyjne i rozwojowe przedszkolaka, ale również przejawiane przez dziecko uzdolnienia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi być bowiem ukierunkowana na wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami.

Potrzeby dziecka jedynym kryterium do udzielania pomocy

Jeżeli nauczyciel przedszkola stwierdzi, że dziecku jest potrzebna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, to poinformowany musi zostać dyrektor przedszkola i rodzice dziecka.

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dyrektor szkoły powołuje zespół mający za zadanie zapewnienie kompleksowej pomocy poprzez realizację programu pomocy, opracowanego indywidualnie na potrzeby dziecka. Nie ma obowiązku powoływania zespołu dla dziecka, które takiego orzeczenia nie posiadają, ale im również musi być zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Za jej koordynację odpowiada nauczyciel przedszkola będący wychowawcą dziecka, współpracuje on z pozostałymi nauczycielami oraz specjalistami i rodzicami.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487 z późn. zm.).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30000 )
Array ( [docId] => 30000 )