Procedura tworzenia wykazu podręczników obowiązujących w szkole

Data: 13-05-2013 r.

Procedura wyboru podręczników musi się odbyć co roku, a więc zestaw podręczników obowiązujących w szkole jest sporządzany i ogłaszany co roku na nowo i obowiązuje tylko przez okres jednego roku szkolnego. Dyrektor szkoły nie ogłasza wykazu podręczników na cykl kształcenia dla klas, lecz na kolejny rok szkolny.

Tworzenie i dopuszczanie do użytku w szkole podręczników składa się z następujących kroków:

KROK 1

Nauczyciele dokonują wyboru podręczników na kolejny rok szkolny spośród podręczników dopuszczonych do użytku w szkołach przez MEN.

KROK 2

Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi listy wybranych podręczników.

KROK 3

Dyrektor szkoły lub wskazany przez niego pracownik ze wszystkich zgłoszonych przez nauczycieli podręczników tworzy wykaz szkolny, z uwzględnieniem podziału na poszczególne klasy i zajęcia edukacyjne.

KROK 4

Do 15 czerwca dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości wykaz podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

Upublicznione zestawy podręczników obowiązują od 1 września kolejnego roku szkolnego i nie można wprowadzać zmian w tym wykazie po 15 czerwca, a tym bardziej po rozpoczęciu roku szkolnego. Rodzice dzieci znając wykaz podręczników przed wakacjami mają prawo dokonać ich zakupu z wyprzedzeniem i nie powinni być zaskakiwani zmianami po terminie podania do wiadomości, co zmuszałoby do kolejnych wydatków.

Najczęstsze wątpliwości przy wyborze podręcznika

1.

Czy wykaz podręczników wymaga zatwierdzania przez radę pedagogiczną?

Nie. Zestaw podręczników obowiązujących w szkole nie jest ustalany ani uchwalany przez radę pedagogiczną szkoły.

2.

Czy w szkole tworzy się szkolny zestaw podręczników?

Nie. W szkole nie tworzy się szkolnego zestawu podręczników, a jedynie wykaz podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym.

3.

Czy upublicznianie wykazu podręczników powinno się odbywać poprzez zarządzenie dyrektora?

Nie. Nie ma potrzeby wydawania zarządzenia dyrektora w tej kwestii, gdyż wybór podręczników nie jest kompetencją dyrektora szkoły.

4.

Kto ponosi odpowiedzialność za nie upublicznienie wykazu podręczników do 15 czerwca?

Odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, ale ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności nauczycieli, którzy w wyznaczonym przez niego terminie nie dostarczyli informacji o dokonanych przez siebie wyborach podręczników.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 752).

Małgorzata Celuch


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30005 )
Array ( [docId] => 30005 )

Array ( [docId] => 30005 )