Nauczyciele wybiorą podręczniki zgodnie z nowymi zasadami

Data: 13-05-2013 r.

Nauczyciele wybierają podręczniki spośród dopuszczonych do użytku przez MEN, przy czym nie istnieją już ograniczenia, co do liczby podręczników obowiązujących w szkole. W tym roku szkolnym wyboru podręczników należy dokonać na podstawie nowego rozporządzenia MEN z 21 czerwca 2012 r.

Choć nie ma ograniczeń prawnych co do liczby podręczników, należy zachować w tej kwestii umiar i rozsądek. Wybór podręcznika oraz częstotliwość jego zmian muszą być jak najkorzystniejsze dla ucznia. Powodem do zmiany podręcznika może być np.:

  • zmieniona została podstawa programowa na danym etapie edukacyjnym,
  • poprzednio wybrany podręcznik okazał się nieodpowiedni dla uczniów danej szkoły,
  • na rynku pojawił się podręcznik znacznie lepszy od dotychczas używanego.

Nauczyciel musi zrealizować wymagania wynikające z podstawy programowej

Podstawowym dokumentem określającym zakres treści nauczania, umiejętności oraz wymagań jest podstawa programowa. Na jej bazie tworzone są programy nauczania oraz podręczniki szkolne. Wyboru programu i podręcznika dla swoich uczniów dokonuje nauczyciel, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dokonanie wyboru programu nauczania i podręcznika powinno być dobrze przemyślane, gdyż będzie miało ogromny wpływ na pracę podczas całego roku szkolnego.

Programy i podręcznik są narzędziem do realizacji podstawy programowej. Wybór konkretnego programu i podręcznika w żaden sposób nie zdejmuje z nauczyciela odpowiedzialności za realizację podstawy programowej. Należy o tym pamiętać dokonując wyboru programu i podręcznika. Nauczyciel nie może się tłumaczyć, że nie zrealizował pewnych treści, tematów czy zagadnień, gdyż nie uwzględniał ich wybrany do realizacji program i podręcznik.

 

Zestaw podręczników dyrektor musi podać do 15 czerwca

W żadnym dokumencie nie ma informacji dotyczących terminów dokonywania wyborów programów nauczania oraz ich dopuszczania do użytku szkolnego. Jednak, zgodnie z art. 22a ust. 2e UoSO, dyrektor szkoły zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, do 15 czerwca.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 752).

Małgorzata Celuch


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30004 )
Array ( [docId] => 30004 )