Rodzic na lekcji? Sprawdź czy to dopuszczalne

Autor: Joanna Swadźba
Data: 23-03-2020 r.

Wielu rodziców, chcąc sprawdzić jak w szkole sprawuje się ich dziecko lub chcąc dowiedzieć się, jak nauczyciel prowadzi zajęcia, prosi nauczyciela o wyrażenie zgody na przebywanie w klasie podczas lekcji. Czy nauczyciel może wyrazić na to zgodę?

Odpowiedź:

Obserwowanie prowadzenia lekcji lub zajęć prowadzonych z uczniem jest często praktykowane w szkołach, mimo że kwestia ta nie jest regulowana w przepisach prawa oświatowego. Brak odgórnych regulacji oznacza, że można wprowadzić je na poziomie danej placówki – w statucie. Oznacza to, że obserwowanie zajęć przez rodziców jest możliwe, ale tylko jeżeli dopuszcza to statut szkoły.

Uzasadnienie:

Przepisy prawa oświatowego precyzyjnie wskazują osoby, które mogą obserwować prowadzone w szkole zajęcia. Należą do nich dyrektor oraz nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w ramach nadzoru pedagogicznego.

Należy natomiast wyraźnie zaznaczyć, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której rodzic uczestniczy w zajęciach, kiedy tego chce. Ich obecność jest możliwa podczas tzw. lekcji otwartych, zasady organizacji których określa szkoła.

Jeżeli statut szkoły nie przewiduje takiej możliwości, ani dyrektor szkoły ani wychowawca nie mogą wyrazić zgody na obecność rodziców na lekcji.

Obserwacja jako działanie o szczególnym charakterze…

Obserwacja zajęć, uczestniczenie w nich powinno być zdarzeniem wyjątkowym i zaplanowanym. Z łatwością sobie można wyobrazić masowe uczestnictwo rodziców w lekcjach, destabilizujące w efekcie pracę w szkole Ponadto nie ulega wątpliwości, że obecność innych osób na lekcji zakłóca przebieg zajęć, dekoncentruje uczniów, a często również rozprasza. Wówczas także rodzice mogą mieć zastrzeżenia do sposobu prowadzenia zajęć, mimo że w rzeczywistości, kiedy nie są na nich obecni, wyglądają one inaczej.

Zapamiętaj

Przed umożliwieniem rodzicom obserwowania zajęć, należy poinstruować ich w kwestii właściwego zachowania. W szczególności trzeba uczulić ich na to, że nie mogą ingerować w przebieg zajęć prowadzonych przez nauczycieli, chyba że takie działania stanowią element zaplanowany.

Dowolne, nadmierne i nieograniczone uczestnictwo w zajęciach szkolnych uczniów mogłoby negatywnie wpływać na proces dydaktyczny.

Podstawa prawna:

Joanna Swadźba

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41123 )
Array ( [docId] => 41123 )