Sposób na walkę z e-papierosami w szkole

Data: 30-04-2013 r.

Palenie wyrobów tytoniowych na terenie szkół jest zabronione ustawowo. E - papieros to elektroniczne urządzenie służące do podawania niewielkich ilości nikotyny metodą inhalacji. Obecnie brakuje regulacji prawnych dotyczących korzystania z elektronicznych papierosów w Polsce.

Zapisy w statucie są obowiązujące dla wszystkich uczniów

Aby zapobiegać paleniu papierosów i e-papierosów na terenie szkoły, zakaz taki można zapisać w jej statucie. Wówczas w szkole taki przepis jest obowiązujący dla wszystkich uczniów.

 

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Ustawa o ochronie zdrowia nie rozróżnia szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych.

Informacja o zakazie palenia na terenie szkoły

Właściciel lub zarządzający obiektem, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, musi umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie (art. 5 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55, ze zm.).
  • Załącznik numer 4 rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, ze zm.).

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29994 )
Array ( [docId] => 29994 )