Ustawa o systemie oświaty – nowości oświatowe mają wejść we wrześniu

Data: 26-03-2015 r.

Nowości oświatowe, których dotyczy nowelizacja ustawy o systemie oświaty odnoszą się głównie do określenia ogólnych warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nowości oświatowe mają usprawnić organizację egzaminów zawodowych i zostały wypracowane na podstawie analiz w zakresie dotychczasowego funkcjonowania tego egzaminu.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty zawiera regulacje określające ogólne warunki i zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nowości oświatowe dotyczą przede wszystkim celu i p[odstawy przeprowadzania egzaminu, katalogu osób, które dyrektor szkoły bądź placówki dopuści do egzaminu, formy, terminu i przebiegu egzaminu czy sposobów ustalania wyników, wglądu do dokumentacji oraz przystępowania do poprawienia egzaminu.

Potrzeba wprowadzenia nowości oświatowych

Nowela wejdzie w życie z końcem marca 2015 roku, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu będzie natomiast określony w rozporządzeniu, do wydania którego ustawa o systemie oświaty upoważnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz nowości oświatowe, które zostaną wprowadzone rozporządzeniem dotyczącym szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest konsekwencją obserwacja i analiz przeprowadzania tego egzaminu w ostatnich sesjach egzaminacyjnych. 

Nowości oświatowe w rozporządzeniu

W rozporządzeniu MEN ureguluje kwestie dotyczące:

  • organizacji egzaminu oraz terminów związanych z  tym egzaminem,
  • egzaminatorów oraz sytuacji, w której egzaminatorem może być nauczyciel bądź instruktor zatrudniony w szkole lub placówce, w której przeprowadza się praktyczną część egzaminu,
  • informowania rodziców, ucznia bądź absolwenta o możliwościach i sposobach dostosowania warunków i formy egzaminu,
  • zadań przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
  • informacji, jakie ma zawierać protokół zbiorczy z pisemnej i praktycznej części egzaminu.

Projekt rozporządzenia został już skierowany do konsultacji społecznych – MEN chce, aby zawarte w nim nowości oświatowe obowiązywały od września 2015 roku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36796 )
Array ( [docId] => 36796 )