Wezwanie policji, jeśli podejrzany o kradzież odmawia okazania plecaka

Data: 10-09-2013 r.

W wypadku podejrzenia ucznia o kradzież należy podjąć procedurę z udziałem dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga i rodziców. Nauczyciel i wychowawca zobowiązani są podjąć kroki zgodne z przyjętą w szkole procedurą.

Krok 1

Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń dokonał kradzieży, powiadamia o zdarzeniu wychowawcę ucznia oraz psychologa lub pedagoga szkolnego (za pośrednictwem innego nauczyciela lub ucznia).

Krok 2

Nauczyciel w obecności wychowawcy lub psychologa/pedagoga szkolnego żąda, aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwanym przedmiotem. Należy przy tym pamiętać, że żaden pracownik szkoły, nawet dyrektor nie ma prawa do przeszukania rzeczy ucznia).

Krok 3

Jeżeli uczeń odda wychowawcy poszukiwane przedmioty, wracają one do właściciela,

a sprawca kradzieży ponosi karę zgodną z obowiązującą hierarchią kar.

Krok 4

Jeżeli uczeń zwróci ukradzione przedmioty, ale okażą się one zniszczone lub z innego powodu nie mogą wrócić do właściciela, sprawca kradzieży musi je odkupić.

Krok 5

Jeśli uczeń odmawia pokazania zawartości torby szkolnej, plecaka, szafki czy kieszeni, nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który może wezwać policję.

Krok 6

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30069 )
Array ( [docId] => 30069 )

Array ( [docId] => 30069 )