4 elementy prawidłowego planu nadzoru pedagogicznego

Autor: Bożena Winczewska
Data: 11-08-2015 r.

Do 15 września dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego. Poza uwzględnieniem nowych zadań w planie nadzoru dyrektor powinien wykorzystać wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz przeprowadzanych kontroli w minionym roku szkolnym. Należy także ocenić, jakie efekty przyniosło wspomaganie nauczycieli i w razie potrzeby zmienić strategie działania.

Plan nadzoru pedagogicznego jest prawidłowy, jeśli:

 

1) zawiera 3 informacje o:

  • ustalonym przedmiocie ewaluacji wewnętrznej oraz terminie jej przeprowadzenia,

  • tematyce i terminach przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

  • zakresie wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

2) uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym,

3) określa działania wynikające z potrzeb przedszkola,

4) uwzględnia zagadnienia uznawane w placówce za istotne w jej działalności.

Dyrektor nie ma obowiązku uwzględniać w swoim planie nadzoru kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, dawniej nazywanych „priorytetami ministerstwa”, ale jeśli uważa, że są zbieżne z potrzebami przedszkola, może to zrobić.

W przedszkolach niepublicznych

Nie ma obowiązku powoływania rady pedagogicznej i opracowywania planu nadzoru. Jednak w większości przedszkoli nadzór pedagogiczny sprawowany jest podobnie jak w placówkach publicznych. Wtedy plan nadzoru może być przygotowany i przedstawiony w taki sam sposób jak w przedszkolach publicznych.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37666 )
Array ( [docId] => 37666 )