Awans zawodowy nauczyciela – kwalifikacje ocenia dyrektor szkoły

Data: 07-08-2013 r.

O tym, czy kwalifikacje nauczyciela są zbieżne z wymaganiami do nauczania przedmiotu decyduje dyrektor szkoły. Organ nadzoru nie może zakwestionować kwalifikacji podczas postępowania o awans zawodowy nauczyciela - stwierdził WSA w Gdańsku (III SA/Gd 292/13).

Pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor szkoły i to on ocenia czy nauczyciel spełnia wymagania niezbędne do nauczania danego przedmiotu. Jeżeli w opinii dyrektora szkoły wykształcenie nauczyciela jest zbieżne z wymaganiami, to organ prowadzący nie może podważyć ich, kiedy rozpocznie się postępowanie o awans zawodowy nauczyciela. Tak orzekł WSA w Gdańsku (III SA/Gd 292/13).

Kwalifikacje nauczyciela ocenia dyrektor szkoły


Problemem rozstrzyganym przez WSA w Gdańsku było to, czy organ nadzoru pedagogicznego mógł zakwestionować kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotu, po rozpoczęciu postępowania o awans zawodowy nauczyciela. Stwierdzono, że decyzję o tym czy zatrudniany nauczyciel spełnia wymagania do podjęcia pracy na danym stanowisku każdorazowo podejmuje dyrektor szkoły. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie należy rozstrzygać w odrębnym postępowaniu, co oznacza, że awans zawodowy nauczyciela nie powinien być uniemożliwiony.

Organ nadzoru może zakwestionować kwalifikacje nauczyciela w odrębnym postępowaniu

Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma wątpliwości dotyczące posiadania przez nauczyciela uprawnień do pracy na danym stanowisku, to należy rozstrzygać je w odrębnym postępowaniu, a nie w ramach postępowania o awans zawodowy nauczyciela.

Ustawa o systemie oświaty uprawnia organ nadzoru pedagogicznego do wydawania wiążących zaleceń w zakresie sprawowanego nadzoru i dyrektor szkoły ma obowiązek podporządkowywania się jego decyzjom (art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawa o systemie oświaty). Działania te nie powinny być jednak podejmowane w ramach innych postępowań dotyczących nauczyciela, co do kwalifikacji którego zgłoszono wątpliwości.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm).


Marta Wysocka
, specjalistka w zakresie prawa światowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30155 )
Array ( [docId] => 30155 )