Poziomy spełniania wymagań wobec szkół

Autor: Barbara Milecka
Data: 14-09-2015 r.

Nowe brzmienie wymagań wobec szkół i placówek, obowiązujące od 1 września 2015 r., zawarte jest w załączniku do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 6 sierpnia 2015 r. Dotychczas wymagania były zawarte w jednym rozporządzeniu z nadzorem pedagogicznym, aktualnie wymagania są uszczegółowione w osobnym akcie prawnym.

Szkoły muszą spełniać wymagania na nowo ustalonych poziomach

Poziom podstawowy i wysoki charakteryzują się:

  1. poziom podstawowy – świadczy o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym;
  2. poziom wysoki – świadczy o wysokiej skuteczności działań, o których mowa w pkt 1, wyrażanej efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły lub placówki prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Realizacja działań spełniających wymagania jest obligatoryjna dla wszystkich szkół i placówek niepublicznych.

Już nie obowiązuje skala literowa

Wprowadzone regulacje nie przewidują skali literowej określającej poziom spełniania wymagania w trakcie badania przez organ nadzoru pedagogicznego. Obecnie wynikiem ewaluacji zewnętrznej jest raport opisujący działanie szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań oraz ustalenie spełniania lub niespełniania każdego wymagania na poziomie podstawowym.

Barbara Milecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37762 )
Array ( [docId] => 37762 )

Array ( [docId] => 37762 )