Dokumenty w szkole – poprawki w protokole rady pedagogicznej

Data: 28-05-2013 r.

Dokumenty w szkole są sporządzane według określonych reguł, dlatego dyrektor szkoły nie może zgodzić się, aby ktokolwiek samowolnie nanosił na nie poprawki, nawet jeżeli dla nauczycieli są to nieznaczne zmiany. W przypadku protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej należy powoływać się na regulacje, które zawiera Ustawa o systemie oświaty oraz zasady wewnętrzne.

Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek sporządzania protokołu z każdego posiedzenia rady pedagogicznej (art. 43 ust. 2 Ustawa o systemie oświaty), natomiast ustalenie szczegółowych zasad przygotowywania dokumentu pozostawiono dla nauczycieli. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, dlatego on powinien sprawować nadzór nad tym czy dokumenty w szkole są sporządzane w sposób poprawny.

Dokumenty w szkole pozostają do wglądu dla nauczycieli

Ostateczna wersja protokołu zwykle jest dostępna dla nauczycieli dopiero po kilku dniach od posiedzenia. Dyrektor szkoły powinien zapewnić każdemu z grona pedagogicznego możliwość zapoznania się z nim i zgłoszenia ewentualnych uwag. Jeżeli w toku analizy okaże się, że w protokole pojawiły się błędy, należy poinformować o tym przewodniczącego rady pedagogicznej – jest nim dyrektor szkoły. To on jest upoważniony do tego, aby nanosić poprawki na dokumenty w szkole.

Dyrektor szkoły powinien udostępniać do wglądu dokumenty w szkole również po naniesieniu zgłoszonych zmian, wówczas ma pewność, że poszczególne zapisy są poprawne i zgodne z intencjami członków rady pedagogicznej z posiedzenia której sporządzano protokół.

Dyrektor szkoły musi wiedzieć o nanoszonych poprawkach

W związku z tym, że Ustawa o systemie oświaty nie reguluje szczegółowo zasad na podstawie których sporządzane są dokumenty w szkole, rada pedagogiczna może opracować własny regulamin wywiązywania się z obowiązku protokołowania posiedzeń. Należy w nim jednak zastrzec, że za ostateczny kształt dokumentu odpowiada dyrektor szkoły i to on jest uprawniony do nanoszenia poprawek bądź opatrywaniem własnym podpisem zmian nanoszonych przez nauczycieli. W innym razie zmiany i adnotacje są uznawane za nieważne.


Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30135 )
Array ( [docId] => 30135 )

Array ( [docId] => 30135 )