Dokumenty w szkole – dyrektor szkoły dokonuje kontroli końcoworocznej

Autor: Wysocka Marta
Data: 18-05-2013 r.

Dyrektor szkoły oraz dyrektor przedszkola ma obowiązek dokonywania kontroli dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania. Wszystkie związane z tym dokumenty w szkole powinny być zgromadzone przed rozpoczęciem wakacji.

Związane z przebiegiem nauczania dokumenty w szkole powinny być przez nauczycieli uzupełniane systematycznie. Nie ma jednak wątpliwości, że ze względu na dużą liczbę obowiązków jest to dla nauczycieli trudne, szczególnie pod koniec roku szkolnego. W związku z tym, dyrektor szkoły oraz dyrektor przedszkola powinien zobowiązać nauczycieli do uzupełnienia jej najpóźniej do końca roku szkolnego, tak aby w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dokumenty w szkole wymagające kontroli

Dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola powinni ze szczególną uwagą dokonać kontroli dokumentacji przebiegu nauczania. Najważniejsze dokumenty w szkole to:

 • dzienniki lekcyjne zajęć lekcyjnych, wychowawczych, dodatkowych, zajęć psychologa, pedagoga, logopedy i pozostałych specjalistów szkoły,
 • arkusze ocen,
 • dokumentacja czynności uzupełniających dla uczniów objętych pomocą psychologiczno -pedagogiczną,
 • protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej,
 • księga uczniów z odnotowanymi datami ukończenia lub opuszczenia szkoły (wraz ze wskazaniem przyczyn).

Nie wszystkie dokumenty w szkole będą zgromadzone przed zakończeniem roku szkolnego, ale dyrektor szkoły podczas kontroli musi uwzględnić również:

 • uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania i ukończenia szkoły przez uczniów,
 • wyrażenia zgody na indywidualny program lun tok nauki,
 • protokoły z egzaminów i sprawdzianów przeprowadzonych w związku z wniesionymi zastrzeżeniami.

(§ 3-16 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

Nanoszenie poprawek – zadanie dyrektora szkoły

Jeżeli dyrektor szkoły czy dyrektor przedszkola zważy oczywiste błędy w dokumentacji (np. błędne dane osobowe ucznia), ma obowiązek naniesienia poprawek. Dokumenty w szkole nie mogą być poprawiane z użyciem korektora, należy:

 • kolorem czerwonym skreślić nieprawidłowy zapis,
 • czytelnie wpisać właściwe dane (nad skreślonym zapisem),
 • złożyć czytelny podpis.

(§ 22 rozporządzenia)

Dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola mają także obowiązek właściwego zabezpieczenia i zarchiwizowania dokumentacji. Zasady mówiące, jak mają być przechowywane dokumenty w szkole są określone w instrukcji kancelaryjnej.

Marta Wysocka

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30133 )
Array ( [docId] => 30133 )

Array ( [docId] => 30133 )