Nauczyciel dyplomowany w nowej karcie nauczyciela – opinia ZNP

Autor: Wysocka Marta
Data: 04-05-2013 r.

Nowa Karta Nauczyciela powinna skupiać się na rozwoju zawodowym nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, tymczasem MEN chce sprowadzić awans zawodowy nauczycieli do postępowania administracyjnego  - tak ZNP komentuje projekt nowelizacji ustawy.

Zmiany, jakie projektowana Karta Nauczyciela przewiduje składu komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego, są zdaniem ZNP niewłaściwe. Ograniczenie udziału w ekspertów i wyeliminowanie udziału przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny umniejszy ekspercki charakter postępowania.

Awans zawodowy nauczyciela nie może ograniczać się formalności

Zdaniem ZNP nowa Karta Nauczyciela przekształci awans zawodowy nauczycieli w procedurę o charakterze administracyjnym, w której rozwój osobisty i zawodowy będzie miał najmniejsze znaczenie. Wyłączenie kuratora oświaty z prac pozbawi procedurę charakteru merytorycznego, w którym ocenie podlega m.in. rozwój zawodowy nauczyciela, praca z uczniami czy współpraca z gronem pedagogicznym i rodzicami. Aspekty te mają znaczący wpływ na jakość pracy szkoły, a ta podlega ocenie dokonywanej przez kuratora oświaty w procesie ewaluacji pracy szkoły. W związku z tym ZNP nie zgadza się ze stanowiskiem, że postępowanie o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego nie wchodzi stricte w zakres nadzoru pedagogicznego.

Awans zawodowy nauczyciela to nie tylko nadanie stopnia

W swojej opinii ZNP zwraca uwagę na fakt, iż projektowana Karta Nauczyciela skupia się na samym nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela, a nie uwzględnia charakteru działań, które są stawiane przed nauczycielem w okresie stażu. Skład komisji powinien umożliwiać rzetelną i obiektywną ocenę przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego. Tymczasem zmiany, które proponuje resort edukacji ograniczą udział osób posiadających kompetencje do weryfikowania jakości działań stawianych przed nauczycielem odbywającym staż. Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi zatem o ponowną analizę zmian, jakie Karta Nauczyciela wprowadzi w odniesieniu do awansu zawodowego nauczycieli mianowanych i postępowania finalnego, jakim jest nadanie stopni nauczycieli dyplomowanych.

Źródło: projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 21.03.2013 r.

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30128 )
Array ( [docId] => 30128 )

Array ( [docId] => 30128 )