Dyrektor nie musi reagować na anonimowe skargi na nauczyciela

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 15-05-2014 r.

Każdy przedstawiciel społeczności szkolnej – pracownik, uczeń lub jego rodzic, który uważa, że nauczyciel niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki, może złożyć na niego skargę do dyrektora szkoły. Dyrektor nie ma jednak obowiązku zareagowania na anonimową skargę złożoną na nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

Postępowanie dyrektora powinno zaś zależeć od rodzaju skargi, wagi problemu i tego czy wystąpił on po raz pierwszy czy jest to kolejny zarzut do tego nauczyciela. Zasady rozpatrywania skarg reguluje Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i treść żądania. Jeżeli w piśmie brakuje adresu osoby wnoszącej podanie i nie można go ustalić na podstawie posiadanych informacji, to podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Najczęściej skargi wnoszą rodzice w sprawie niewłaściwego zachowania nauczyciela w stosunku do uczniów. Dyrektor przeprowadza wówczas postępowanie wyjaśniające (np. rozmowa z nauczycielem i rodzicami, ankiety wśród uczniów). Przebieg postępowania wyjaśniającego należy udokumentować w protokole, a osobę składającą skargę poinformować o jego wyniku.

Jeśli dyrektor szkoły uzna zarzuty, a problem dotyczy uchybienia godności zawodu nauczyciela lub zaniedbania obowiązków, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela.

Wszystkie informacje związane z postępowaniem dyscyplinarnym są objęte tajemnicą i nie stanowią informacji publicznej. Czas i sposób przechowywania dokumentów związanych z wniesioną skargą powinny zależeć od jej konsekwencji i skutków dla nauczyciela. Najczęściej dołączane są do akt osobowych pracownika.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34865 )
Array ( [docId] => 34865 )

Array ( [docId] => 34865 )