Nadzór dyrektora szkoły – podsumowanie półroczne

Data: 09-02-2014 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonania półrocznego podsumowania pełnionego nadzoru pedagogicznego po zakończeniu pierwszego semestru. Analiza nadzoru dyrektora szkoły obejmuje sukcesy i porażki, ma bowiem stanowić źródło wiedzy o koniecznych modyfikacjach.

Dokonując półrocznego podsumowania dyrektor szkoły powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo oraz efekty pracy uczniów i nauczycieli. Szczegółowa analiza może stać się źródłem informacji dla nauczycieli, którzy powinni zmienić lub zmodyfikować strategie działania w celu zwiększenia efektywności pracy.

Bezpieczeństwo – podstawowe obowiązki dyrektora szkoły

Nadzór dyrektora szkoły obejmuje między innymi obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla uczniów i dla nauczycieli. Podsumowanie tego aspektu funkcjonowania placówki w ostatnim półroczu przez dyrektora szkoły powinno uwzględnić zarówno wypadki, które zdarzały się uczniom (wraz z określeniem przyczyn i sprawdzeniem, czy zagrożenia zostały usunięte) jak i przypadki agresji lub zachowań niebezpiecznych niezwiązanych bezpośrednio z infrastrukturą szkoły (w tym przypadku dyrektor szkoły analizuje, czy i jakie działania podjęto wobec uczniów stanowiących zagrożenie dla uczniów i dla nauczycieli).

Efekty nauczania – ocena i wskazówki dla nauczycieli

Obowiązkiem nauczycieli jest przygotowanie danych statystycznych dotyczących klasyfikacji oraz innych ważnych informacji o uczniach. Dyrektor szkoły powinien udostępnić dla nauczycieli wzór arkusza takiego sprawozdania, ponieważ wówczas otrzyma od każdego wychowawcy jednakowy arkusz, co ułatwi mu prace analityczne.

W sprawozdaniu z nadzoru dyrektora szkoły powinny pojawić się także informacje na temat osiągnięć nauczycieli, w związku z czym dyrektor szkoły powinien zlecić im dokonanie samooceny, w której uwzględnione będą osiągnięcia, ale również porażki stanowiące podstawę do wypracowania rozwiązań najważniejszych problemów, z którymi zmaga się kadra dydaktyczna.

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują także sporządzenie sprawozdania z efektów pracy specjalistów niebędących nauczycielami tzn. Pedagoga, psychologa, pracownika służby bhp, doradcy zawodowego, pielęgniarki szkolnej itp. Zebranie informacji na temat ich pracy jest niezbędne do sporządzenia kompletnego sprawozdania z pełnionego nadzoru pedagogicznego i oceny stopnia jego realizacji w I semestrze roku szkolnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33862 )
Array ( [docId] => 33862 )

Array ( [docId] => 33862 )