Dyrektor przedszkola musi przygotować się na kontrolę NIK

Data: 03-10-2013 r.

Kontrola NIK zweryfikuje, jak samorządy realizują nowości oświatowe dotyczące finansowania przedszkoli oraz czy dyrektor przedszkola właściwie zarządza finansami. Oprócz tego przewidziana jest kontrola dla nauczycieli przygotowujących dzieci do rozpoczęcia szkoły.

Nowości oświatowe związane z tzw. ustawą przedszkolną w znaczący sposób wpłynęły na zasady finansowania przez gminy tych placówek. Od września wszystkie zajęcia wykraczające poza pięć godzin obowiązkowego wychowania przedszkolnego nie mogą kosztować rodziców więcej niż 1 zł za każdą godzinę. Dyrektor przedszkola, który nie respektuje tej zasady łamie prawo. Kontrola NIK ma zweryfikować, jak przebiega wdrażanie programu „Przedszkole za złotówkę”, a także czy dyrektor przedszkola dba, aby każdy nauczyciel przedszkola w prawidłowy sposób wdrażał podstawę programową.

Kontrola finansowa – gmina i dyrektor przedszkola

Najwyższa Izba Kontrola zweryfikuje, czy gminy przestrzegają zasad dotyczących przyznawania i przekazywania środków, którymi dysponował będzie dyrektor przedszkola. Oprócz tego należy sprawdzić czy środki te są terminowo rozliczane oraz czy gminy należytą wagę przykładają do osiągania optymalnych rezultatów w ramach zarządzania finansami.

Dyrektor przedszkola poddawanego kontroli musi liczyć się z tym, że w trakcie kontroli będzie oceniało się zgodność wydatków z przeznaczeniem publicznych pieniędzy. Dyrektor przedszkola musi również wykazać, że otrzymane środki rozlicza rzetelnie i terminowo.

Informacja dla nauczycieli – kontrola wykonywania zadań

Kontroli NIK będzie musiał poddać się również dyrektor przedszkola, który powinien liczyć się z tym, że oprócz kwestii związanych z zarządzaniem finansami, sprawdzona zostanie jakość kształcenia i to, czy nauczyciel przedszkola w odpowiedni sposób realizuje podstawę programową.

Kontrola jakości wykonywania zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką uwzględni również zweryfikowanie stopnia wywiązywania się z obowiązków przewidzianych dla nauczycieli. Nauczyciel przedszkola musi dbać o odpowiednie przygotowanie dzieci 5 i 6 letnich do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, co jest konieczne ze względu na wspomniane wcześniej nowości oświatowe.

Źródło: Komunikat NIK

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30166 )
Array ( [docId] => 30166 )