Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela na wniosek

Data: 09-02-2015 r.

Prawo oświatowe nie przewiduje dla dyrektora szkoły obowiązku cyklicznego dokonywania oceny pracy nauczyciela. Zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela, ocena dla nauczycieli jest dokonywana z własnej inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły, rady rodziców.

Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonania oceny pracy nauczyciela w stosunku do którego dokonuje oceny dorobku zawodowego po zakończeniu przez nauczyciela stażu na awans zawodowy (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela). Przepisy nie nakładają na dyrektora szkoły obowiązku dokonywania oceny pracy, jeżeli nauczyciel nie kończy stażu oraz gdy uprawniony organ lub osoba nie złoży w odpowiedniego wniosku. Po otrzymaniu wniosku dyrektor szkoły ma trzy miesiące do dokonanie oceny pracy dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły ocenia pracę nauczyciela po otrzymaniu wniosku

Karta Nauczyciela uprawnia dyrektora szkoły do dokonania oceny pracy nauczyciela z własnej inicjatywy, ale nie czyni z tego obowiązku. Ocena może być także dokonana na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły, rady rodziców (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli dyrektor szkoły otrzyma wniosek o dokonanie oceny pracy dla nauczycieli, musi zmieścić się w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania tego wniosku (art. 6a ust. 2 Karta Nauczyciela).

Ocena pracy dla nauczycieli może być konsultowana  z uczniami

Dokonując oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego, choć należy zaznaczyć, że opinia ta nie musi determinować oceny dla nauczycieli (art. 6a ust. 5 Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela przewiduje także obowiązek zapoznania nauczyciela z projektem oceny oraz wysłuchania jego uwag i zastrzeżeń. Jeżeli nauczyciel nie zgodzi się z oceną – ma prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni (art. 6a ust. 8 i ust. 9 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego   

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36537 )
Array ( [docId] => 36537 )

Array ( [docId] => 36537 )