Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela na wniosek

Data: 09-02-2015 r.

Prawo oświatowe nie przewiduje dla dyrektora szkoły obowiązku cyklicznego dokonywania oceny pracy nauczyciela. Zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela, ocena dla nauczycieli jest dokonywana z własnej inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły, rady rodziców.

Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonania oceny pracy nauczyciela w stosunku do którego dokonuje oceny dorobku zawodowego po zakończeniu przez nauczyciela stażu na awans zawodowy (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela). Przepisy nie nakładają na dyrektora szkoły obowiązku dokonywania oceny pracy, jeżeli nauczyciel nie kończy stażu oraz gdy uprawniony organ lub osoba nie złoży w odpowiedniego wniosku. Po otrzymaniu wniosku dyrektor szkoły ma trzy miesiące do dokonanie oceny pracy dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły ocenia pracę nauczyciela po otrzymaniu wniosku

 

Karta Nauczyciela uprawnia dyrektora szkoły do dokonania oceny pracy nauczyciela z własnej inicjatywy, ale nie czyni z tego obowiązku. Ocena może być także dokonana na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły, rady rodziców (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli dyrektor szkoły otrzyma wniosek o dokonanie oceny pracy dla nauczycieli, musi zmieścić się w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania tego wniosku (art. 6a ust. 2 Karta Nauczyciela).

Ocena pracy dla nauczycieli może być konsultowana  z uczniami

Dokonując oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego, choć należy zaznaczyć, że opinia ta nie musi determinować oceny dla nauczycieli (art. 6a ust. 5 Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela przewiduje także obowiązek zapoznania nauczyciela z projektem oceny oraz wysłuchania jego uwag i zastrzeżeń. Jeżeli nauczyciel nie zgodzi się z oceną – ma prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni (art. 6a ust. 8 i ust. 9 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego   

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36537 )
Array ( [docId] => 36537 )