Dyrektor szkoły nie może pobierać opłaty za dostęp do e-dziennika

Data: 04-02-2015 r.

Nowelizacja, jakiej ma  być poddana ustawa o systemie oświaty usunie wątpliwości dotyczące tego czy dyrektor szkoły ma prawo do pobierania opłaty za dostęp rodziców do e-dziennika. Nowości oświatowe mają zagwarantować bezpłatny dostęp do danych udostępnianych w Internecie, a nie tylko na terenie placówki szkolnej.

Nowości oświatowe, które weszły w życie na początku września 2014 r. pozostawiały lukę, dzięki której dyrektor szkoły miał możliwość pobierania opłaty od rodziców chcących kontrolować oceny ucznia za pośrednictwem e-dziennika. Nowelizacja, jakiej ma zostać ustawa o systemie oświaty  będzie zawierała dosłowny zakaz  dla publicznych przedszkoli, innych formom wychowania przedszkolnego, szkół i placówek pobierania opłat  za udostępnianie rodzicom i opiekunom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci.

Dyrektor szkoły pobierał opłaty wbrew intencji MEN

W intencji resortu edukacji informacje w zakresie nauczania, wychowania i opieki miały być udostępniane rodzicom za pośrednictwem elektronicznego dziennika całkowicie bezpłatnie. Jednakże w związku z niejasnością przepisów zawartych w rozporządzeniu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji zdarzało się, że dyrektor szkoły pobierał opłaty za dostęp do e-dziennika. Nowości oświatowe potraktowane zostały jako zobligowanie szkoły do bezpłatnego udzielania informacji wyłącznie na terenie placówki. Niejasności ostatecznie rozwieje znowelizowana ustawa o systemie oświaty.

Bezpłatny dostęp do informacji zagwarantuje ustawa o systemie oświaty

Niejasne przepisy będą doprecyzowane w nowelizacji, które poddana ma być ustawa o systemie oświaty. Nowości oświatowe przewidują zapis jednoznacznie wskazujący, że dyrektor szkoły nie może pobierać opłat za udostępnianie rodzicom i opiekunom informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dzieci.

Źródło:

komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36511 )
Array ( [docId] => 36511 )