Po I półroczu warto skontrolować wpisy w dzienniku innych zajęć

Autor: Jan Lewandowski
Data: 28-01-2015 r.

Dziennik innych zajęć zastąpił kilka innych dokumentów funkcjonujących w szkołach i placówkach oświatowych do września 2014 roku. Po I półroczu warto dokonać oceny prawidłowości dokonywanych w nim wpisów.

Zgodnie z nowymi wymogami formalnymi do dziennika innych zajęć wpisuje się:

 • w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają,
 • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • indywidualny program pracy z uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,
 • tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć,
 • ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy uczniem lub wychowankiem,
 • obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

W tym dokumencie muszą być odnotowywane (a nie tylko mogą) wszelkie działania nauczyciela w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach wszystkich typów. Należy w nim odnotowywać również działania pomocowe w ramach bieżącej pracy z uczniem (wychowankiem) i dokonywać oceny ich efektywności – a to już zdecydowanie trudniejsze zadanie. Z tych względów tak bardzo ważna jest kontrola dyrektora pozwalająca stwierdzić prawidłowe prowadzenie dziennika innych zajęć lub pokazać istotne niezgodności w tym zakresie ze wskazaniem sposobu ich jak najszybszego skorygowania.

Jan Lewandowski, specjalista ds. kontroli zarządczej w oświacie i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36450 )
Array ( [docId] => 36450 )

Array ( [docId] => 36450 )