Dyrektor szkoły ma prawo wymagać współpracy rodziców ze szkołą

Data: 27-11-2013 r.

Współpraca rodziców lub opiekunów ze szkołą nie jest dobrowolna. Dyrektor szkoły ma prawu egzekwować, aby kontaktowali się ze szkoły. W przypadku zaniedbań na tej płaszczyźnie ustawa o systemie oświaty obliguje dyrektora szkoły do powiadomienia odpowiednich organów.

Ustawa o systemie oświaty zawiera regulacje zobowiązujące dyrektora szkoły oraz nauczycieli do pozostawania w kontakcie z rodzicami ucznia oraz wspierania realizowanego przez nich procesu wychowawczo-opiekuńczego. Dyrektor szkoły powinien pamiętać, że podobny obowiązek spoczywa na rodzicach. W przypadku zaniechania angażowania się w realizację obowiązku szkolnego oraz niekontaktowania się ze szkołą należy uruchomić mechanizmy interwencyjne.

Ustawa o systemie oświaty – rodzice wobec obowiązku szkolnego

Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem go do szkoły, dbania o regularne uczęszczanie na zajęcia oraz zapewnienie warunków pozwalających na przygotowywanie się do zajęć (art. 18 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). W sytuacji, gdy rodzice nie wywiązują się z zadań dotyczących realizacji obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły ma obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Należy jednak zauważyć, że obowiązki rodziców nie ograniczają się do troski o regularną obecność ucznia na zajęciach.

Dyrektor szkoły może wymagać od rodziców zaangażowania

Współpraca z rodzicami ucznia jest niezwykle ważna dla nauczycieli i dyrektora szkoły. Rodzice muszą zapewnić uczniowi odpowiednie warunki do przygotowania się do zajęć (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawa o systemie oświaty). Jeżeli tego nie robią, naruszają przepisy prawa i dyrektor szkoły może powiadomić o tym odpowiednie organy. Szkoła ma obowiązek reagować na wszelkie zaniedbania wychowawcze mające miejsce w środowisku rodzinnym ucznia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33403 )
Array ( [docId] => 33403 )