Dyrektor szkoły ma prawo wymagać współpracy rodziców ze szkołą

Data: 27-11-2013 r.

Współpraca rodziców lub opiekunów ze szkołą nie jest dobrowolna. Dyrektor szkoły ma prawu egzekwować, aby kontaktowali się ze szkoły. W przypadku zaniedbań na tej płaszczyźnie ustawa o systemie oświaty obliguje dyrektora szkoły do powiadomienia odpowiednich organów.

Ustawa o systemie oświaty zawiera regulacje zobowiązujące dyrektora szkoły oraz nauczycieli do pozostawania w kontakcie z rodzicami ucznia oraz wspierania realizowanego przez nich procesu wychowawczo-opiekuńczego. Dyrektor szkoły powinien pamiętać, że podobny obowiązek spoczywa na rodzicach. W przypadku zaniechania angażowania się w realizację obowiązku szkolnego oraz niekontaktowania się ze szkołą należy uruchomić mechanizmy interwencyjne.

Ustawa o systemie oświaty – rodzice wobec obowiązku szkolnego

Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem go do szkoły, dbania o regularne uczęszczanie na zajęcia oraz zapewnienie warunków pozwalających na przygotowywanie się do zajęć (art. 18 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). W sytuacji, gdy rodzice nie wywiązują się z zadań dotyczących realizacji obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły ma obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Należy jednak zauważyć, że obowiązki rodziców nie ograniczają się do troski o regularną obecność ucznia na zajęciach.

Dyrektor szkoły może wymagać od rodziców zaangażowania

Współpraca z rodzicami ucznia jest niezwykle ważna dla nauczycieli i dyrektora szkoły. Rodzice muszą zapewnić uczniowi odpowiednie warunki do przygotowania się do zajęć (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawa o systemie oświaty). Jeżeli tego nie robią, naruszają przepisy prawa i dyrektor szkoły może powiadomić o tym odpowiednie organy. Szkoła ma obowiązek reagować na wszelkie zaniedbania wychowawcze mające miejsce w środowisku rodzinnym ucznia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33403 )
Array ( [docId] => 33403 )

Array ( [docId] => 33403 )