Ustawa o systemie oświaty: nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Data: 13-11-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty powinna zawierać  precyzyjne regulacje w zakresie rekrutacji do publicznych przedszkoli – to wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy. Nowości oświatowe zagwarantują każdemu dziecku miejsce w przedszkolu lub szkole na podstawie zamieszkania w rejonie placówki.

Trybunał Konstytucyjny nakazał znowelizowanie przepisów dotyczących zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół. Zgodnie z wyrokiem ustawa o systemie oświaty powinna szczegółowo określać, w jaki sposób odbywa się nabór do przedszkola, a nie pozostawiać tę kwestię do uregulowania przez ministra. Nowości oświatowe mają zagwarantować każdemu uczniowi jednakowe, równe prawo do bezpłatnej nauki. Będzie to możliwe dzięki zapisaniu w ustawie, jakie kryteria należy brać pod uwagę podczas naboru do publicznych placówek.

Nowości oświatowe – projekt nowelizacji przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji, jakiej ma zostać poddana ustawa o systemie oświaty. Projekt przewiduje, że dyrektor przedszkola publicznego w pierwszej kolejności ma obowiązek wziąć pod uwagę kandydaturę dziecka zamieszkałego w rejonie przedszkola. Jeżeli kandydatów będzie więcej niż miejsc, dyrektor przedszkola przeprowadzi kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego, w którym kryteriami przyjęcia będą:

 • dochód na osobę w rodzinie dziecka,
 • wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność rodzica/rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa,
 • wychowanie przez samotnego rodzica
 • wychowanie w rodzinie zastępczej.

  Znowelizowana ustawa o systemie oświaty zakłada, że kryteria wskazane przez samorządy będą uwzględniane dopiero w drugiej kolejności. Ponadto nowości oświatowe przewidują, że rodzice będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech placówek. Ma to na celu uniemożliwienie „blokowania” miejsc w przedszkolu publicznym.

  Zmiany w ustawie uwzględniają koniczność wspierania rodziców w godzeniu pracy zawodowej z wychowaniem dziecka.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »
  Array ( [docId] => 30173 )
  Array ( [docId] => 30173 )