Dyrektor szkoły nadal będzie mógł zapewnić uczniom posiłki

Data: 11-12-2013 r.

Gminy będą otrzymywały wsparcie finansowe na cele związane z dożywianiem uczniów w latach 2014-2020. Dyrektor szkoły nie musi zatem martwić się o środki na pomoc dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach – przyjęcie przez rząd uchwały to dobra wiadomość dla niego i dla nauczycieli.

Dotychczas z programu dożywiania najczęściej korzystali uczniowie pochodzący z terenów o wysokim poziomie bezrobocia oraz zamieszkujący w gminach wiejskich. Pomoc była skierowana także do osób dorosłych, samotnych i niepełnosprawnych. Ponieważ większość osób otrzymujących wsparcie to uczniowie, najwięcej punktów żywieniowych utworzono w szkołach usytuowanych na terenach wiejskich.

Dyrektor szkoły informuje o możliwości wsparcia

Sytuacja socjalna uczniów ma bardzo duży wpływ na osiągane wyniki w nauce, a często także na relacje rówieśnicze. Dyrektor szkoły powinien zadbać, aby wszyscy rodzice zostali poinformowani o możliwości dożywiania w szkole. Informacje o możliwości uzyskania wsparcia powinny być dostępne przede wszystkim dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawców. Oni zazwyczaj jako pierwsi dostrzegają problem niedożywienia u uczniów. Ważne jest aby rodzice uzyskali dokładne wskazówki dotyczące czynności formalnych w ramach ubiegania się o pomoc w zakresie dożywiania. Wielu rodziców może nie przyznawać się do problemu z zapewnieniem dziecku pełnowartościowych posiłków – dlatego wyzwaniem dla nauczycieli jest przekonanie ich, aby skorzystali z oferowanej pomocy.

Rząd zapewni jeden gorący posiłek dziennie

Uchwała przyjęta przez Radę Ministrów to pomoc dla rodzin dotkniętych ubóstwem. Posiłek, który dzięki środkom przyznanym samorządom dyrektor szkoły zapewnia uczniowi często jest jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu doby. Ważną informacją dla nauczycieli jest również to, że od 2014 roku dożywianiem objęte będą również dzieci sześcioletnie.

Źródło: Komunikat MEN

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33406 )
Array ( [docId] => 33406 )

Array ( [docId] => 33406 )