Dyrektor przedszkola nie może zadecydować, kto odbiera dziecko

Data: 08-12-2013 r.

Dokumenty w szkole i przedszkolu szczegółowo określają zasady na podstawie których dyrektor przedszkola i nauczyciele zgadzają się na odbiór dziecka przez rodziców lub osoby trzecie. Dyrektor przedszkola nie może jednak rozstrzygać, które z rodziców ma do tego prawo, jeżeli sąd orzekł rozwód.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obydwoje rodzice mają prawo do odbioru dziecka z przedszkola – dyrektor przedszkola nie potrzebuje oświadczenia żadnego z nich o upoważnieniu do takich czynności drugiego. Sytuacja zmienia się, gdy rodzice są po rozwodzie, a opiekę nad przedszkolakiem sprawuje jedno z nich. Wówczas rodzice powinni poinformować pracowników placówki o tym, kiedy które z nich będzie odbierało dziecko.

Dyrektor przedszkola nie zawsze może odmówić odbioru dziecka rodzicowi

Dyrektor przedszkola nie wyrazi zgody na odbiór dziecka przez jednego z rodziców tylko w sytuacji, gdy rodzic ten został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jest ona ograniczona. W przeciwnym razie rodzic sprawujący stałą opiekę nad dzieckiem nie może zabronić odbierania go z placówki przez byłego małżonka (art. 97 i 98 § 1 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy).

W przypadku sytuacji konfliktowych dyrektor przedszkola powinien posiłkować się przepisami prawa oraz regulacjami, które przewidują obowiązujące dokumenty w szkole.

Odbiór przez osobę trzecią z upoważnienia jednego z rodziców

Szczególnie trudną sytuacją, z którą niekiedy spotyka się dyrektor przedszkola, jest upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę trzecią wydane przez jednego z rodziców. Zgodnie z prawem rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka każdą osobę, która zapewni mu bezpieczeństwo i właściwą opiekę. Dyrektor przedszkola ma obowiązek zastosowania się do woli rodzica przekazującego upoważnienie. Ma to miejsce także wówczas, gdy drugi rodzic nie zgadza się na to, by dziecko było odbierane przez osobę wskazaną ze strony pierwszego.

Należy pamiętać, że w takiej sytuacji rodzice nie mogą uczynić z dyrektora przedszkola arbitra. Dyrektor przedszkola nie odmówi odbioru osobie, która zgodnie z prawem może być do tego upoważniona, niezależnie od woli rodzica, który nie wyrażał zgody na takie działanie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33405 )
Array ( [docId] => 33405 )