Dyrektor szkoły nie decyduje o pracach domowych dla uczniów

Data: 22-01-2014 r.

Decyzję o sposobie realizacji zajęć dyrektor szkoły pozostawia nauczycielom. Dotyczy to także zadawania prac domowych. Żadne przepisy nie zawierają wytycznych dla nauczycieli, co oznacza że ani dyrektor szkoły ani rodzice nie mogą ingerować w decyzje prowadzących poszczególne zajęcia.

Odrabianie prac domowych stanowi jeden z podstawowych obowiązków ucznia. Mogą mieć one różny charakter i odmienną formę np. zadania do rozwiązania lub przygotowanie informacji, które będą potrzebne do zrealizowania kolejnych zajęć. Prawo oświatowe nie zawiera w tym zakresie jakichkolwiek wytycznych dla nauczycieli, co oznacza że zadając prace domowe mają oni dużą swobodę. Przepisy nie stanowią również , aby w kwestie związane z pracami domowymi mógł ingerować dyrektor szkoły.

Praca domowa jako utrwalanie wiedzy

Odrabianie prac domowych jest jednym ze sposobów utrwalania wiedzy zdobytej podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Uczniowie rozwiązując zadania i korzystając z pomocy dydaktycznych zapamiętują wiadomości. Jednocześnie – jeżeli w trakcie odrabiania pracy domowej pojawiają się trudności – dla nauczycieli jest to informacja, że dane zagadnienie nie zostało przedstawione w sposób należyty i wystarczający.

Jeżeli prace domowe pełnią taką funkcję, jak opisano, dyrektor szkoły nie powinien ingerować w działania nauczycieli. Za niedopuszczalną należy jednak uznać sytuację, w której uczniowie są zobowiązywani do tego, aby w domu samodzielnie realizować część materiału, którą należało zrealizować w czasie zajęć. Po otrzymaniu sygnału o takich praktykach dyrektor szkoły powinien porozmawiać z nauczycielem.

Praca domowa nie może być uproszczeniem pracy dla nauczycieli

Praca domowa może i powinna stanowić ułatwienie dla nauczycieli, którzy nie zawsze są w stanie zweryfikować stopień przyswojenia wiedzy przez wszystkich uczniów w czasie lekcji. Nie powinna być jednak uproszczeniem i przeniesieniem części obowiązków na uczniów. Dyrektor szkoły musi zwracać uwagę, czy uczniowie przygotowując się do zajęć samodzielnie opracowują materiał, którego znajomość jest wymagana przez nauczycieli. Jeżeli takie sytuacje mają miejsca, to zadaniem dla dyrektora szkoły jest uświadomienie gronu pedagogicznemu, że zadając prace domowe należy brać pod uwagę fakt, że uczniowie mają również inne obowiązki szkolne (pozostałe przedmioty)m którym muszą sprostać.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33420 )
Array ( [docId] => 33420 )

Array ( [docId] => 33420 )