Informacja o nadzorze pedagogicznym na posiedzeniu rady pedagogicznej

Data: 10-01-2014 r.

Na koniec I półrocza na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego. Trzeba podsumować efekty półrocznej pracy szkoły, jej osiągnięcia i sukcesy, a także porażki. Informację ze sprawozdania dyrektor szkoły przedstawia członkom  rady pedagogicznej.  

Po omówieniu stanu pracy szkoły po I półroczu można podjąć decyzje dotyczące wszelkich zmian poprawiających jakość działalności szkoły i dokonanie zmian w planie pracy na podstawie dotychczasowych efektów. To najlepszy moment na modyfikację aktywności edukacyjnej, wychowawczej lub innych.

Prezentacja sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

W prezentacji sprawozdania przebiegu nadzoru pedagogicznego należy uwzględnić przede wszystkim następujące aspekty:

 • w jakim stopniu został wdrożony plan nadzoru na I semestr,
 • czy zostały wdrożone wnioski z poprzedniego roku szkolnego,
 • jakie efekty pozytywne przyniósł nadzór,
 • jakie efekty negatywne wynikły podczas trwania nadzoru,
 • wnioski do sprawowania nadzoru w II półroczu.

Struktura prezentacji sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły powinno zawierać:

 1. opis przebiegu nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora w I półroczu,
 2. opis czynności wykonywanych i zlecanych zastępcom w ramach pełnionego nadzoru,
 3. opis rezultatów nadzoru,
 4. wnioski do pracy na kolejne półrocze roku szkolnego 2013/2014.

Przedstawiając informacje o działalności szkoły należy zwrócić uwagę na:

 • wnioski z monitoringu realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania,

 • bezpieczeństwo w szkole,

 • stan bhp szkoły,

 • pomoc psychologiczno‑pedagogiczną,

 • działalność organów wewnętrznych szkoły,

 • awans zawodowy nauczycieli.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33414 )
Array ( [docId] => 33414 )

Array ( [docId] => 33414 )