Zmiany w nadzorze pedagogicznym już od 31 marca 2015 roku

Data: 29-12-2014 r.

Pierwsze zmiany w procedurach nadzoru pedagogicznego wejdą w życie 31 marca 2015 r., pozostałe od początku roku szkolnego. Nowe przepisy dają wizytatorom więcej uprawnień w czasie kontroli, a dyrektorom zakreślają czas na wprowadzenie zalecanych zmian.

Już od 31 marca 2015 r. wizytator będzie mógł obserwować zajęcia w przedszkolu bez zapowiedzi. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma znieść dotychczasowy wymóg uprzedniego powiadamiania dyrektora o zamiarze wstępu na zajęcia w charakterze obserwatora w trakcie przeprowadzania czynności nadzoru pedagogicznego.

Przedszkole, które będzie miało niedostateczne efekty kształcenia i wychowania oraz nie spełni na poziomie podstawowym nowych wymagań jakościowych, będzie musiało opracować program naprawczy. Wdrożenie programu ma następować w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program będzie musiał uwzględniać uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują prawa do wyznaczenia dyrektorowi placówki terminu na usunięcie nieprawidłowości określonych w zaleceniu wizytatora. Zmiany w ustawie o systemie oświaty zobowiązują dyrektora do powiadomienia w terminie 30 dni:

 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

 • organu prowadzącego szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń termin ten biegnie od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń.

  W przypadku niespełniania na poziomie podstawowym wymagań jakościowych dotyczących efektów kształcenia organ prowadzący przeprowadzi w przedszkolu ponownie badanie spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi wyników nadzoru pedagogicznego, w których stwierdzono niespełnianie tych wymagań.

Wszystkie zmiany dotyczące zewnętrznego nadzoru pedagogicznego dotyczą również przedszkoli niepublicznych.

Źródło:
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2957),

 • uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Marta Jaszczuk, redaktor prowadząca Barbara Milecka, specjalista nadzoru pedagogicznego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36293 )
Array ( [docId] => 36293 )

Array ( [docId] => 36293 )