Dyrektor szkoły niebędący nauczycielem nie może sprawować nadzoru pedagogicznego

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 08-12-2015 r.

Dyrektor szkoły niebędący nauczycielem pełni wszystkie zadania wynikające z zajmowanego stanowiska – z wyjątkiem sprawowania nadzoru pedagogicznego. Może więc przewodniczyć szkolnemu zespołowi egzaminacyjnemu na egzaminie gimnazjalnym czy komisji na egzaminie poprawkowym lub klasyfikacyjnym.

Nadzór pedagogiczny może sprawować inna osoba niż dyrektor

Szkołą może kierować zarówno nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora, jak i osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący. W przypadku powołania osoby niebędącej nauczycielem na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole.

Dyrektor – nie nauczyciel może przewodniczyć szkolnemu zespołowi egzaminacyjnemu

W procedurach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczących szczegółowych zasad organizacji egzaminu gimnazjalnego znajduje się zapis mówiący, że dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Nie ma w tym zapisie wyjątków, dlatego też dyrektor, który nie jest nauczycielem, może pełnić funkcję przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Pełnienie tej funkcji nie jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego.

To samo dotyczy egzaminu poprawkowego czy klasyfikacyjnego. W takich sytuacjach, które wymagają obecności dyrektora w składzie komisji – funkcję tę może pełnić dyrektor szkoły niebędący nauczycielem. Rolę przewodniczącego w obydwu sytuacjach może także powierzyć wicedyrektorowi.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38166 )
Array ( [docId] => 38166 )

Array ( [docId] => 38166 )