Dyrektor zgłasza zastrzeżenia do raportu z ewaluacji zewnętrznej

Data: 19-05-2015 r.

Dyrektor przedszkola może zgłosić zastrzeżenia do raportu z ewaluacji zewnętrznej do kuratora oświaty. Ma na to siedem dni od otrzymania tego dokumentu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć dwóch kwestii – sposobu przeprowadzania ewaluacji oraz samego raportu.

Każda ewaluacja zewnętrzna w przedszkolu kończy się przekazaniem dyrektorowi informacji zwrotnej w formie raportu, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego sporządzenia. Raport powinien zawierać wyniki i wnioski z ewaluacji oraz określenie poziomu spełniania wymagań (od A do E). Dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do raportu do kuratora oświaty. Zgłaszając zastrzeżenia, powinien wskazać i opisać działania przedszkola, które zostały pominięte w raporcie lub uznane za niespełniające danego kryterium. Wcześniej wskazane jest jednak, by opinię o raporcie wyrazili nauczyciele i rodzice, przedstawiając kwestie, które budzą ich wątpliwości lub z którymi jako odbiorcy wyników ewaluacji się nie zgadzają.

Zastrzeżenia mogą dotyczyć dwóch kwestii

Dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania ewaluacji oraz samego raportu.

 1. Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia ewaluacji – zarzuty formalne:

 • nierespektowanie wszystkich działań obecnych w procedurze ewaluacji,

 • nieuzgadnianie zmiany działań,

 • skupienie zbytniej uwagi na zbieraniu danych zastanych,

 • ograniczanie prawa pracowników przedszkola do wyrażania opinii na tematy związane z ewaluacją ich pracy,

 • tworzenie napiętej atmosfery podczas ewaluacji.

 1. Zastrzeżenia do raportu, który w kilku częściach przedstawia:

 • informacje o zakresie ewaluacji,

 • metodologię badania,

 • podstawowe dane o przedszkolu,

 • wnioski z przeprowadzonego badania,

 • wyniki z przeprowadzonej ewaluacji w odniesieniu do wymagań.

Od 1 września zmiany w nadzorze

Ustalanie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań w procesie ewaluacji zewnętrznej, według procedur określonych rozporządzeniem z 7 października 2009 r., odbywać się będzie nie dłużej niż do 1 września 2015 r. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zapowiada ukazanie się nowego rozporządzenia, które określi szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego (art. 1 pkt 38 lit. e). Nadzór pedagogiczny może być sprawowany w innych niż dotychczas formach.

Przedszkola niepubliczne mają prawo odwołać się od raportu z ewaluacji zewnętrznej na takich samych zasadach, jak przedszkola publiczne.

Bożena Winczewska, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37186 )
Array ( [docId] => 37186 )