Harmonogram rekrutacji do przedszkola jest niezmienny

Autor: Wysocka Marta
Data: 02-03-2016 r.

Dyrektor przedszkola nie może zmieniać terminów rekrutacji ustalonych przez organ prowadzący, jeżeli nie wystąpią szczególne okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie jej w wyznaczonym czasie.

Zgodnie z określonymi w rozporządzeniu zasadami postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, organ prowadzący zobowiązany był w terminie do końca stycznia podać do publicznej wiadomości harmonogram czynności związanych z kolejnym etapami rekrutacji. Daty wskazane w harmonogramie są niezmienne i obligatoryjne, co oznacza że dyrektor przedszkola nie może ich zmieniać.

Terminów nie można skracać ani przedłużać

 

Ogłoszona w styczniu terminy obowiązujące podczas tegorocznej rekrutacji do przedszkoli nie mogą być skracane przez dyrektorów placówek bez porozumienia z organem prowadzącym. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do harmonogramu musi być jednak uzasadnione szczególnymi okolicznościami.

Za szczególne okoliczności uznać można stany nadzwyczajne, które uniemożliwiają przeprowadzenie rekrutacji.  W szczególności dotyczy to sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego do przedszkola.

Ustalenie nowych terminów – w porozumieniu z organem prowadzącym

Jeżeli konieczne będzie wprowadzenie zmian w ogłoszonym harmonogramie rekrutacji, dyrektor przedszkola nowe terminy ustala w porozumieniu z organem prowadzącym. Informacja o zmianie terminów musi zostać opublikowana przez zamieszczenie w widocznym miejscu w przedszkolu oraz na stronie internetowej placówki.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38659 )
Array ( [docId] => 38659 )